قیمت قوطی و پروفیل


قیمت قوطی و پروفیل  نمودار قیمت قوطی و پروفیل
نمودار قیمت قوطی و پروفیلنام ضخامت طول ابعاد تولید قیمت بنگاه تهران قیمت کارخانه تاریخ خرید
پروفیل 2 6 10*20 تهران تماس بگیرید 31,950 ۹۶/۰۷/۲۵ بارگیری محموله
پروفیل 2 6 10*25 تهران تماس بگیرید 31,550 ۹۶/۰۷/۲۵ بارگیری محموله
پروفیل 2 6 10*30 تهران تماس بگیرید 31,250 ۹۶/۰۷/۲۵ بارگیری محموله
پروفیل 2 6 20*30 تهران تماس بگیرید 31,200 ۹۶/۰۷/۲۵ بارگیری محموله
پروفیل 2 6 30*30 تهران تماس بگیرید 30,950 ۹۶/۰۷/۲۵ بارگیری محموله
پروفیل 2 6 60*30 تهران تماس بگیرید 30,950 ۹۶/۰۷/۲۵ بارگیری محموله
پروفیل 2 6 20*40 تهران تماس بگیرید 30,950 ۹۶/۰۷/۲۵ بارگیری محموله
پروفیل 2 6 40*40 تهران تماس بگیرید 30,950 ۹۶/۰۷/۲۵ بارگیری محموله
پروفیل 2 6 40*60 تهران تماس بگیرید 30,950 ۹۶/۰۷/۲۵ بارگیری محموله
پروفیل 2 6 40*80 تهران تماس بگیرید 30,950 ۹۶/۰۷/۲۵ بارگیری محموله
پروفیل 2 6 40*100 تهران تماس بگیرید 30,950 ۹۶/۰۷/۲۵ بارگیری محموله
پروفیل 2 6 50*50 تهران تماس بگیرید 30,950 ۹۶/۰۷/۲۵ بارگیری محموله
پروفیل 2 6 60*60 تهران تماس بگیرید 30,950 ۹۶/۰۷/۲۵ بارگیری محموله
پروفیل 2 6 70*70 تهران تماس بگیرید 30,950 ۹۶/۰۷/۲۵ بارگیری محموله
پروفیل 2 6 80*80 تهران تماس بگیرید 30,950 ۹۶/۰۷/۲۵ بارگیری محموله
پروفیل 2 6 90*90 تهران تماس بگیرید 30,950 ۹۶/۰۷/۲۵ بارگیری محموله
قوطی 2 6 80*40 جهان پارس تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۵ بارگیری محموله
قوطی 2 6 50*30 تهران تماس بگیرید 30,950 ۹۶/۰۷/۲۵ بارگیری محموله
قوطی 2 6 20*40 یاران تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۵ بارگیری محموله
قوطی 2 6 30*30 گل نرده تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۵ بارگیری محموله
قوطی 2 6 20*20 تهران تماس بگیرید 31,250 ۹۶/۰۷/۲۵ بارگیری محموله
تهران، خیابان حافظ شمالی، نرسیده به پل کالج، نبش کوچه بامشاد، پلاک 409
دفتر فروش :43021_021
دفتر مرکزی : 88949525_021
info@samaneahan.ir
استخدام