قیمت تیرآهن


قیمت تیرآهن  نمودار قیمت تیرآهن
نمودار قیمت تیرآهننام طول سایز تولید قیمت بنگاه تهران قیمت کارخانه تاریخ خرید
تیرآهن 12 14 ذوب آهن 4,320,000 تماس بگیرید ۹۶/۰۸/۲۷ بارگیری محموله
تیرآهن 12 16 ذوب آهن 5,130,000 تماس بگیرید ۹۶/۰۸/۲۷ بارگیری محموله
تیرآهن 12 18 ذوب آهن 6,160,000 تماس بگیرید ۹۶/۰۸/۲۷ بارگیری محموله
تیرآهن 12 20 ذوب آهن 7,880,000 تماس بگیرید ۹۶/۰۸/۲۷ بارگیری محموله
تیرآهن 12 22 ذوب آهن 9,140,000 تماس بگیرید ۹۶/۰۸/۲۷ بارگیری محموله
تیرآهن 12 24 ذوب آهن 10,730,000 تماس بگیرید ۹۶/۰۸/۲۷ بارگیری محموله
تیرآهن 12 27 ذوب آهن 12,700,000 تماس بگیرید ۹۶/۰۸/۲۷ بارگیری محموله
تیرآهن 12 30 ذوب آهن 15,300,000 تماس بگیرید ۹۶/۰۸/۲۷ بارگیری محموله
تیرآهن 12 14 آرین تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۸/۱۰ بارگیری محموله
تیرآهن 12 18 آرین 500,000 تماس بگیرید ۹۶/۰۸/۱۰ بارگیری محموله
تیرآهن 12 16 آرین تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۸/۱۰ بارگیری محموله
تیرآهن 12 20 آرین تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۸/۱۰ بارگیری محموله
تهران، خیابان حافظ شمالی، نرسیده به پل کالج، نبش کوچه بامشاد، پلاک 409
دفتر فروش :43021_021
دفتر مرکزی : 88949525_021
info@samaneahan.ir
استخدام