قیمت استنلس استیل


قیمت استنلس استیل  نمودار قیمت استنلس استیل
نمودار قیمت استنلس استیلنام     نام ضخامت سایز تولید قیمت بنگاه تهران قیمت کارخانه تاریخ خرید
ورق استیل 304 5 1000*2000 تایوان 130,000 تماس بگیرید ۹۶/۰۸/۲۳ بارگیری محموله
ورق استیل 304 3 1000*2000 تایوان 130,000 تماس بگیرید ۹۶/۰۸/۲۳ بارگیری محموله
ورق استیل 304 0.6 1000*2000 تایوان 125,000 تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۰۲ بارگیری محموله
ورق استیل 304 0.7 1000*2000 تایوان 125,000 تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۰۲ بارگیری محموله
ورق استیل 304 0.8 1000*2000 تایوان 125,000 تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۰۲ بارگیری محموله
ورق استیل 304 1 1000*2000 تایوان 117,000 تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۰۲ بارگیری محموله
ورق استیل 304 2 1000*2000 تایوان 117,000 تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۰۲ بارگیری محموله
ورق استیل 304 10 1000*2000 تایوان 120,000 تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۰۲ بارگیری محموله
ورق استیل 316 1 1000*2000 تایوان 160,000 تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۰۲ بارگیری محموله
ورق استیل 316 2 1000*2000 تایوان 157,000 تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۰۲ بارگیری محموله
ورق استیل 316 5 1000*2000 تایوان 157,000 تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۰۲ بارگیری محموله
ورق استیل 316 10 1000*2000 تایوان 161,000 تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۰۲ بارگیری محموله
پروفیل استیل 1.5 20*20 چین 158,000 تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۰۲ بارگیری محموله
پروفیل استیل 1.5 30*30 چین 158,000 تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۰۲ بارگیری محموله
پروفیل استیل 1.5 40*40 چین 158,000 تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۰۲ بارگیری محموله
پروفیل استیل 2 20*20 چین 163,000 تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۰۲ بارگیری محموله
پروفیل استیل 2 30*30 چین 163,000 تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۰۲ بارگیری محموله
پروفیل استیل 2 40*40 چین 163,000 تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۰۲ بارگیری محموله
پروفیل استیل 3 30*30 چین 173,000 تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۰۲ بارگیری محموله
پروفیل استیل 3 40*40 چین 173,000 تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۰۲ بارگیری محموله
پروفیل استیل 3 60*60 چین 173,000 تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۰۲ بارگیری محموله
لوله استیل 304 2.77 1اینچ تایوان 168,000 تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۰۲ بارگیری محموله
لوله استیل 304 3.38 1اینچ تایوان 168,000 تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۰۲ بارگیری محموله
لوله استیل 304 2.77 2اینچ تایوان 168,000 تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۰۲ بارگیری محموله
لوله استیل 304 3.91 2اینچ تایوان 163,000 تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۰۲ بارگیری محموله
لوله استیل 304 3.5 3اینچ تایوان 16,800 تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۰۲ بارگیری محموله
لوله استیل 304 5.49 3اینچ تایوان 16,800 تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد استیل304 10 6متری هندی 117,000 تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد استیل304 20 6متری هند 117,000 تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد استیل304 50 6متری هند 117,000 تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد استیل304 100 6متری هند 117,000 تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد استیل304 200 6متری هند 117,000 تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد استیل316 10 6متری هند 157,000 تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد استیل316 20 6متری هند 157,000 تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد استیل316 50 6متری هند 157,000 تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد استیل316 100 6متری هند 157,000 تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد استیل316 200 6متری هند 157,000 تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۰۲ بارگیری محموله
تهران، خیابان حافظ شمالی، نرسیده به پل کالج، نبش کوچه بامشاد، پلاک 409
دفتر فروش :43021_021
دفتر مرکزی : 88949525_021
info@samaneahan.ir
استخدام