قیمت ورق سیاه


قیمت ورق سیاه
نام ضخامت عرض نوع بسته تولید قیمت بنگاه تهران قیمت کارخانه تاریخ خرید
ورق سیاه 40 1.25*6 شیت فولاد کاویان اهواز تماس بگیرید 24,550 ۹۶/۰۵/۳۰ بارگیری محموله
ورق سیاه 30 2*6 شیت اکسین تماس بگیرید 24,400 ۹۶/۰۵/۳۰ بارگیری محموله
ورق سیاه 35 1.5*6 شیت فولاد کاویان اهواز تماس بگیرید 24,550 ۹۶/۰۵/۳۰ بارگیری محموله
ورق سیاه 35 1.25*6 شیت فولاد کاویان اهواز تماس بگیرید 24,550 ۹۶/۰۵/۳۰ بارگیری محموله
ورق سیاه 12 2*6 شیت اکسین تماس بگیرید 25,400 ۹۶/۰۵/۳۰ بارگیری محموله
ورق سیاه 25 6*2 شیت اکسین تماس بگیرید 24,400 ۹۶/۰۵/۳۰ بارگیری محموله
ورق سیاه 40 2*6 شیت اکسین تماس بگیرید 24,400 ۹۶/۰۵/۳۰ بارگیری محموله
ورق سیاه 30 1.25*6 شیت فولاد کاویان اهواز تماس بگیرید 24,550 ۹۶/۰۵/۳۰ بارگیری محموله
ورق سیاه 30 1.5*6 شیت فولاد کاویان اهواز تماس بگیرید 24,550 ۹۶/۰۵/۳۰ بارگیری محموله
ورق سیاه 20 6*2 شیت اکسین تماس بگیرید 24,400 ۹۶/۰۵/۳۰ بارگیری محموله
ورق سیاه 25 1.5*6 شیت فولاد کاویان اهواز تماس بگیرید 24,550 ۹۶/۰۵/۳۰ بارگیری محموله
ورق سیاه 15 2*6 شیت اکسین تماس بگیرید 25,400 ۹۶/۰۵/۳۰ بارگیری محموله
ورق سیاه 25 1.25*6 شیت فولاد کاویان اهواز تماس بگیرید 24,550 ۹۶/۰۵/۳۰ بارگیری محموله
ورق سیاه 20 1.5*6 شیت فولاد کاویان اهواز تماس بگیرید 24,550 ۹۶/۰۵/۳۰ بارگیری محموله
ورق سیاه 40 1.5*6 شیت فولاد کاویان اهواز تماس بگیرید 24,550 ۹۶/۰۵/۳۰ بارگیری محموله
ورق سیاه 20 1.25*6 شیت فولاد کاویان اهواز تماس بگیرید 24,550 ۹۶/۰۵/۳۰ بارگیری محموله
ورق سیاه 12 1.25*6 شیت فولاد کاویان اهواز تماس بگیرید 25,100 ۹۶/۰۵/۳۰ بارگیری محموله
ورق سیاه 10 2*6 شیت اکسین تماس بگیرید 25,400 ۹۶/۰۵/۳۰ بارگیری محموله
ورق سیاه 35 2*6 شیت اکسین تماس بگیرید 24,400 ۹۶/۰۵/۳۰ بارگیری محموله
ورق سیاه 4.8 1.5 رول فولاد سبا تماس بگیرید 24,350 ۹۶/۰۵/۳۰ بارگیری محموله
ورق سیاه 4 1.5 رول فولاد سبا تماس بگیرید 24,450 ۹۶/۰۵/۳۰ بارگیری محموله
ورق سیاه 3 1.5 رول فولاد سبا تماس بگیرید 24,650 ۹۶/۰۵/۳۰ بارگیری محموله
ورق سیاه 10 1.5 رول فولاد سبا تماس بگیرید 24,350 ۹۶/۰۵/۳۰ بارگیری محموله
ورق سیاه 8 1.5*6 شیت فابریک فولاد مبارکه اصفهان 25,650 24,650 ۹۶/۰۵/۳۰ بارگیری محموله
ورق سیاه 8 1.5*6 شیت فولاد مبارکه اصفهان 25,450 تماس بگیرید ۹۶/۰۵/۳۰ بارگیری محموله
ورق سیاه 6 1.5 رول فولاد مبارکه اصفهان 25,450 تماس بگیرید ۹۶/۰۵/۳۰ بارگیری محموله
ورق سیاه 6 1.5*6 شیت فابریک فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید 25,850 ۹۶/۰۵/۳۰ بارگیری محموله
ورق سیاه 5 1.5 رول فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید 26,050 ۹۶/۰۵/۳۰ بارگیری محموله
ورق سیاه 4.8 1.5 رول فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید 26,050 ۹۶/۰۵/۳۰ بارگیری محموله
ورق سیاه 4 1.5 رول فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید 26,050 ۹۶/۰۵/۳۰ بارگیری محموله
ورق سیاه 4 1.5*6 شیت فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید 26,050 ۹۶/۰۵/۳۰ بارگیری محموله
ورق سیاه 3 1.5 رول فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید 26,050 ۹۶/۰۵/۳۰ بارگیری محموله
ورق سیاه 3 1.25 رول فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید 26,500 ۹۶/۰۵/۳۰ بارگیری محموله
ورق سیاه 2.5 1.25 رول فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید 24,750 ۹۶/۰۵/۳۰ بارگیری محموله
ورق سیاه 15 1.5 شیت فابریک فولاد مبارکه اصفهان 25,650 24,750 ۹۶/۰۵/۳۰ بارگیری محموله
ورق سیاه 15 1.5*6 شیت فولاد مبارکه اصفهان 25,450 24,550 ۹۶/۰۵/۳۰ بارگیری محموله
ورق سیاه 12 1.5*6 شیت فولاد مبارکه اصفهان 25,450 24,500 ۹۶/۰۵/۳۰ بارگیری محموله
ورق سیاه 12 1.5 شیت فابریک فولاد مبارکه اصفهان 25,650 24,750 ۹۶/۰۵/۳۰ بارگیری محموله
ورق سیاه 12 1.5*6 شیت فابریک فولاد مبارکه اصفهان 25,650 25,850 ۹۶/۰۵/۳۰ بارگیری محموله
ورق سیاه 10 1.5*6 شیت فابریک فولاد مبارکه اصفهان 25,450 25,850 ۹۶/۰۵/۳۰ بارگیری محموله
ورق سیاه 10 1.5 رول فولاد مبارکه اصفهان 25,450 تماس بگیرید ۹۶/۰۵/۳۰ بارگیری محموله
تهران، خیابان حافظ شمالی، نرسیده به پل کالج، نبش کوچه بامشاد، پلاک 409
دفتر فروش :43021_021
دفتر مرکزی : 88949525_021
info@samaneahan.ir
استخدام
ایمیل خود را وارد کنید