قیمت ورق سیاه


قیمت ورق سیاه
نام ضخامت عرض نوع بسته تولید قیمت بنگاه تهران قیمت کارخانه تاریخ خرید
ورق سیاه 20 6*2 شیت اکسین تماس بگیرید 22,700 ۹۶/۰۵/۰۱ بارگیری محموله
ورق سیاه 35 2*6 شیت اکسین تماس بگیرید 23,700 ۹۶/۰۵/۰۱ بارگیری محموله
ورق سیاه 40 2*6 شیت اکسین تماس بگیرید 23,700 ۹۶/۰۵/۰۱ بارگیری محموله
ورق سیاه 25 6*2 شیت اکسین تماس بگیرید 22,650 ۹۶/۰۵/۰۱ بارگیری محموله
ورق سیاه 30 2*6 شیت اکسین تماس بگیرید 22,650 ۹۶/۰۵/۰۱ بارگیری محموله
ورق سیاه 40 1.25*6 شیت فولاد کاویان اهواز تماس بگیرید 22,850 ۹۶/۰۵/۰۱ بارگیری محموله
ورق سیاه 30 1.25*6 شیت فولاد کاویان اهواز تماس بگیرید 22,450 ۹۶/۰۵/۰۱ بارگیری محموله
ورق سیاه 12 2*6 شیت اکسین تماس بگیرید 23,700 ۹۶/۰۵/۰۱ بارگیری محموله
ورق سیاه 10 2*6 شیت اکسین تماس بگیرید 23,700 ۹۶/۰۵/۰۱ بارگیری محموله
ورق سیاه 15 2*6 شیت اکسین تماس بگیرید 23,700 ۹۶/۰۵/۰۱ بارگیری محموله
ورق سیاه 4.8 1.5 رول فولاد سبا تماس بگیرید 23,600 ۹۶/۰۴/۲۶ بارگیری محموله
ورق سیاه 4 1.5 رول فولاد سبا تماس بگیرید 24,600 ۹۶/۰۴/۲۶ بارگیری محموله
ورق سیاه 3 1.5 رول فولاد سبا تماس بگیرید 24,600 ۹۶/۰۴/۲۶ بارگیری محموله
ورق سیاه 10 1.5 رول فولاد سبا تماس بگیرید 23,800 ۹۶/۰۴/۲۶ بارگیری محموله
ورق سیاه 8 1.5*6 شیت فابریک فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید 23,550 ۹۶/۰۴/۲۶ بارگیری محموله
ورق سیاه 8 1.5 رول فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید 23,900 ۹۶/۰۴/۲۶ بارگیری محموله
ورق سیاه 6 1.5 رول فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید 23,900 ۹۶/۰۴/۲۶ بارگیری محموله
ورق سیاه 6 1.5*6 شیت فابریک فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید 24,500 ۹۶/۰۴/۲۶ بارگیری محموله
ورق سیاه 5 1.5 رول فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید 24,500 ۹۶/۰۴/۲۶ بارگیری محموله
ورق سیاه 4.8 1.5 رول فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید 24,500 ۹۶/۰۴/۲۶ بارگیری محموله
ورق سیاه 4 1.5 رول فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید 24,500 ۹۶/۰۴/۲۶ بارگیری محموله
ورق سیاه 3 1.5 رول فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید 24,500 ۹۶/۰۴/۲۶ بارگیری محموله
ورق سیاه 3 1.25 رول فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید 24,500 ۹۶/۰۴/۲۶ بارگیری محموله
ورق سیاه 3 1 رول فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید 24,500 ۹۶/۰۴/۲۶ بارگیری محموله
ورق سیاه 2.5 1.25 رول فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید 25,000 ۹۶/۰۴/۲۶ بارگیری محموله
ورق سیاه 15 1.5 شیت فابریک فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید 24,800 ۹۶/۰۴/۲۶ بارگیری محموله
ورق سیاه 10 1.5*6 شیت فابریک فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید 245,500 ۹۶/۰۴/۲۶ بارگیری محموله
ورق سیاه 12 1.5*6 شیت فابریک فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید 24,500 ۹۶/۰۴/۲۶ بارگیری محموله
ورق سیاه 10 1.5*6 شیت فابریک فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید 24,500 ۹۶/۰۴/۲۶ بارگیری محموله
ورق سیاه 10 1.5 رول فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید 23,900 ۹۶/۰۴/۲۶ بارگیری محموله
ورق سیاه 10 2*12 شیت اکسین تماس بگیرید 22,300 ۹۶/۰۴/۲۶ بارگیری محموله
ورق سیاه 12 2*12 شیت اکسین تماس بگیرید 22,300 ۹۶/۰۴/۲۶ بارگیری محموله
ورق سیاه 8 2*6 شیت اکسین تماس بگیرید 22,550 ۹۶/۰۴/۲۶ بارگیری محموله
ورق سیاه 25 1.5*6 شیت فولاد کاویان اهواز تماس بگیرید 22,650 ۹۶/۰۴/۲۶ بارگیری محموله
تهران، خیابان حافظ شمالی، نرسیده به پل کالج، نبش کوچه بامشاد، پلاک 409
دفتر فروش :43021_021
دفتر مرکزی : 88949525_021
info@samaneahan.ir
استخدام
ایمیل خود را وارد کنید