نام ضخامت عرض نوع بسته تولید قیمت بنگاه تهران قیمت کارخانه تاریخ خرید
ورق سیاه 8 1.5 رول فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید 22,050 ۹۵/۱۲/۰۳ بارگیری محموله
ورق سیاه 6 1.5 رول فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید 22,650 ۹۵/۱۲/۰۳ بارگیری محموله
ورق سیاه 5 1.5 رول فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید 22,050 ۹۵/۱۲/۰۳ بارگیری محموله
ورق سیاه 4.8 1.5 رول فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید 22,500 ۹۵/۱۲/۰۳ بارگیری محموله
ورق سیاه 4 1.5 رول فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید 22,050 ۹۵/۱۲/۰۳ بارگیری محموله
ورق سیاه 4 1.5*6 شیت فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید 22,650 ۹۵/۱۲/۰۳ بارگیری محموله
ورق سیاه 3 1.5 رول فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید 22,050 ۹۵/۱۲/۰۳ بارگیری محموله
ورق سیاه 2.5 1.25 رول فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید 22,450 ۹۵/۱۲/۰۳ بارگیری محموله
ورق سیاه 15 1.5*6 شیت فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید 22,050 ۹۵/۱۲/۰۳ بارگیری محموله
ورق سیاه 12 1.5*6 شیت فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید 22,050 ۹۵/۱۲/۰۳ بارگیری محموله
ورق سیاه 12 1.5*6 شیت فابریک فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید 22,650 ۹۵/۱۲/۰۳ بارگیری محموله
ورق سیاه 10 1.5*6 شیت فابریک فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید 22,550 ۹۵/۱۲/۰۳ بارگیری محموله
ورق سیاه 10 1.5 رول فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید 22,050 ۹۵/۱۲/۰۳ بارگیری محموله
ورق سیاه 10 2*6 شیت اکسین تماس بگیرید 23,200 ۹۵/۱۲/۰۳ بارگیری محموله
ورق سیاه 12 2*6 شیت اکسین تماس بگیرید 23,200 ۹۵/۱۲/۰۳ بارگیری محموله
ورق سیاه 15 2*6 شیت اکسین تماس بگیرید 22,750 ۹۵/۱۲/۰۳ بارگیری محموله
ورق سیاه 30 2*6 شیت اکسین تماس بگیرید 22,350 ۹۵/۱۲/۰۳ بارگیری محموله
ورق سیاه 35 2*6 شیت اکسین تماس بگیرید 22,750 ۹۵/۱۲/۰۳ بارگیری محموله
ورق سیاه 40 2*6 شیت اکسین تماس بگیرید 22,750 ۹۵/۱۲/۰۳ بارگیری محموله
ورق سیاه 2.5 1.25 رول فولاد سبا تماس بگیرید 20,900 ۹۵/۱۰/۱۹ بارگیری محموله
ورق سیاه 4 1.5 رول فولاد سبا تماس بگیرید 20,600 ۹۵/۰۸/۱۵ بارگیری محموله
ورق سیاه 3 1.5 رول فولاد سبا تماس بگیرید 20,600 ۹۵/۰۸/۱۵ بارگیری محموله
با افتخار ایران، تهران، خیابان حافظ شمالی، نرسیده به پل کالج، نبش کوچه بامشاد، پلاک 409
دفتر فروش :43021_021
دفتر مرکزی : 22222188_021
info@samaneahan.ir