قیمت ورق سیاه


قیمت ورق سیاه


نام ضخامت عرض نوع بسته تولید قیمت بنگاه تهران قیمت کارخانه تاریخ خرید
ورق سیاه 15 1.25*6 شیت فولاد کاویان اهواز تماس بگیرید 21,050 ۹۶/۰۳/۰۶ بارگیری محموله
ورق سیاه 12 1.25*6 شیت فولاد کاویان اهواز تماس بگیرید 20,850 ۹۶/۰۳/۰۶ بارگیری محموله
ورق سیاه 10 1.25*6 شیت فولاد کاویان اهواز تماس بگیرید 20,750 ۹۶/۰۳/۰۶ بارگیری محموله
ورق سیاه 6 1.5 رول فولاد سبا تماس بگیرید 21,250 ۹۶/۰۳/۰۶ بارگیری محموله
ورق سیاه 5 1.25 رول فولاد سبا تماس بگیرید 21,650 ۹۶/۰۳/۰۶ بارگیری محموله
ورق سیاه 4 1.5 رول فولاد سبا تماس بگیرید 21,400 ۹۶/۰۳/۰۶ بارگیری محموله
ورق سیاه 3 1.5 رول فولاد سبا تماس بگیرید 21,900 ۹۶/۰۳/۰۶ بارگیری محموله
ورق سیاه 10 1.5 رول فولاد سبا تماس بگیرید 21,250 ۹۶/۰۳/۰۶ بارگیری محموله
ورق سیاه 8 1.5 رول فابریک فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید 20,950 ۹۶/۰۳/۰۶ بارگیری محموله
ورق سیاه 8 1.5 رول فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید 21,050 ۹۶/۰۳/۰۶ بارگیری محموله
ورق سیاه 6 1.5 رول فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید 21,300 ۹۶/۰۳/۰۶ بارگیری محموله
ورق سیاه 6 1.5*6 شیت فابریک فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید 22,850 ۹۶/۰۳/۰۶ بارگیری محموله
ورق سیاه 4.8 1.5 رول فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید 21,400 ۹۶/۰۳/۰۶ بارگیری محموله
ورق سیاه 4 1.5 رول فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید 21,350 ۹۶/۰۳/۰۶ بارگیری محموله
ورق سیاه 3 1.5 رول فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید 21,600 ۹۶/۰۳/۰۶ بارگیری محموله
ورق سیاه 2.5 1.25 رول فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید 21,800 ۹۶/۰۳/۰۶ بارگیری محموله
ورق سیاه 2 1.25 رول فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید 21,600 ۹۶/۰۳/۰۶ بارگیری محموله
ورق سیاه 15 1.5 شیت فابریک فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید 21,850 ۹۶/۰۳/۰۶ بارگیری محموله
ورق سیاه 10 1.5*6 شیت فابریک فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید 21,850 ۹۶/۰۳/۰۶ بارگیری محموله
ورق سیاه 12 1.5*6 شیت فابریک فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید 21,850 ۹۶/۰۳/۰۶ بارگیری محموله
ورق سیاه 10 1.5*6 شیت فابریک فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید 21,850 ۹۶/۰۳/۰۶ بارگیری محموله
ورق سیاه 10 1.5 رول فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید 21,150 ۹۶/۰۳/۰۶ بارگیری محموله
ورق سیاه 12 2*6 شیت اکسین تماس بگیرید 22,800 ۹۶/۰۳/۰۶ بارگیری محموله
ورق سیاه 15 2*6 شیت اکسین تماس بگیرید 21,950 ۹۶/۰۳/۰۶ بارگیری محموله
ورق سیاه 20 2*12 شیت اکسین تماس بگیرید 21,150 ۹۶/۰۳/۰۶ بارگیری محموله
ورق سیاه 25 2*12 شیت اکسین تماس بگیرید 22,000 ۹۶/۰۳/۰۶ بارگیری محموله
ورق سیاه 30 2*6 شیت اکسین تماس بگیرید 23,150 ۹۶/۰۳/۰۶ بارگیری محموله
ورق سیاه 35 2*6 شیت اکسین تماس بگیرید 22,600 ۹۶/۰۳/۰۶ بارگیری محموله
ورق سیاه 45 2*12 شیت اکسین تماس بگیرید 50 ۹۶/۰۳/۰۶ بارگیری محموله
ورق سیاه 8 2*6 شیت اکسین تماس بگیرید 23,450 ۹۶/۰۳/۰۶ بارگیری محموله
ورق سیاه 8 1.5*6 شیت فولاد کاویان اهواز تماس بگیرید 21,650 ۹۶/۰۳/۰۶ بارگیری محموله
ورق سیاه 8 1.25*6 شیت فولاد کاویان اهواز تماس بگیرید 21,550 ۹۶/۰۳/۰۶ بارگیری محموله
ورق سیاه 30 1.5*6 شیت فولاد کاویان اهواز تماس بگیرید 23,150 ۹۶/۰۳/۰۶ بارگیری محموله
ورق سیاه 30 1.25*6 شیت فولاد کاویان اهواز تماس بگیرید 23,050 ۹۶/۰۳/۰۶ بارگیری محموله
ورق سیاه 25 1.5*6 شیت فولاد کاویان اهواز تماس بگیرید 22,250 ۹۶/۰۳/۰۶ بارگیری محموله
ورق سیاه 25 1.25*6 شیت فولاد کاویان اهواز تماس بگیرید 21,850 ۹۶/۰۳/۰۶ بارگیری محموله
ورق سیاه 20 1.25*6 شیت فولاد کاویان اهواز تماس بگیرید 20,750 ۹۶/۰۳/۰۶ بارگیری محموله
تهران، خیابان حافظ شمالی، نرسیده به پل کالج، نبش کوچه بامشاد، پلاک 409
دفتر فروش :43021_021
دفتر مرکزی : 88949525_021
info@samaneahan.ir
استخدام
ایمیل خود را وارد کنید