نام طول سایز تولید قیمت بنگاه تهران قیمت کارخانه تاریخ خرید
تیرآهن 12 14 ذوب آهن 2,910,000 18,750 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
تیرآهن 12 16 ذوب آهن 3,570,000 18,750 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
تیرآهن 12 18 ذوب آهن 4,220,000 18,450 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
تیرآهن 12 20 ذوب آهن 6,710,000 24,100 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
تیرآهن 12 22 ذوب آهن 7,430,000 23,550 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
تیرآهن 12 24 ذوب آهن 8,980,000 24,100 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
تیرآهن 12 27 ذوب آهن 10,390,000 23,600 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
تیرآهن 12 30 ذوب آهن 12,400,000 24,300 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
تیرآهن 12 18 آرین 3,990,000 تماس بگیرید ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
تیرآهن 12 16 آرین 3,280,000 3,260,000 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
تیرآهن 12 20 آرین 4,910,000 تماس بگیرید ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
با افتخار ایران، تهران، خیابان حافظ شمالی، نرسیده به پل کالج، نبش کوچه بامشاد، پلاک 409
دفتر فروش :43021_021
دفتر مرکزی : 22222188_021
info@samaneahan.ir