021-88944617
 • تیرآهن سایز10 ترک 815000تومان
 • تیرآهن سایز14 کرمانشاه 680000تومان
 • تیرآهن سایز14 فایکو 680000تومان
 • تیرآهن سایز16 فایکو 860000تومان
 • تیرآهن سایز18 فایکو 1030000تومان
 • میلگرد سایز14 ذوب آهن 4950تومان
 • میلگرد سایز28 ذوب آهن 4900تومان
 • میلگرد سایز16 نیشابور 4900تومان
 • میلگرد سایز22 ذوب آهن 4900تومان
 • میلگرد سایز25 نیشابور 4900تومان
 • قوطی و پروفیل سایز2 امید البرز 7180تومان
 • ورق سایز12 مبارکه 6420تومان
 • ورق سایز3 مبارکه 6580تومان
 • ورق سایز6 مبارکه 6420تومان
 • ورق سایز15 مبارکه 6420تومان
 • ورق سایز12 مبارکه 6420تومان
 • نبشی سایز32 شکفته مشهد 5100تومان
 • نبشی سایز1010 شکفته مشهد 5100تومان
 • نبشی سایز88 شکفته مشهد 5100تومان
 • نبشی سایز66 شکفته مشهد 5100تومان
 • نبشی سایز55 شکفته مشهد 5100تومان
 • ناودانی سایز4 آرین 5050تومان
 • ناودانی سایز6 شکفته مشهد 5080تومان
 • لوله سایز1½3 سپنتا 9450تومان

دانلود اپلیکیشن سامانه آهن

قیمت آهناخبار

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


قیمت آهن آلات نامدار

قیمت میلگرد زارعی

قیمت میلگرد نیشابور


تالار گفتگو

افزایش قیمت قوطی:
قیمت قوطی و پروفیل نسبت به روز گذشته ۲۰۰ تومن افزایش پیدا کرد.

ثبات قیمت:
نرخ اکثر تولید کنندگان ‍ پروفیل z نسبت به روز گذشته ثابت بود

افزایش قیمت:
قیمت های نبشی ناودانی و س‍ری نسبت به روز گذشته ۲۰ الی ۷۰ تومن افزایش یافت


سامانه آهن2
سامانه آهن3
سامانه آهن5
سامانه آهن6
سامانه آهن7
سامانه آهن8

تبلیغات