021-88944617

دانلود اپلیکیشن سامانه آهن

تیرآهن آرین


       
       

قیمت روز تیرآهن
نوع قیمت بنگاه
اخبار

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


قیمت آهن آلات نامدار

قیمت میلگرد زارعی

قیمت میلگرد نیشابور


تالار گفتگو

افزایش قیمت قوطی:
قیمت قوطی و پروفیل نسبت به روز گذشته ۲۰۰ تومن افزایش پیدا کرد.

ثبات قیمت:
نرخ اکثر تولید کنندگان ‍ پروفیل z نسبت به روز گذشته ثابت بود

افزایش قیمت:
قیمت های نبشی ناودانی و س‍ری نسبت به روز گذشته ۲۰ الی ۷۰ تومن افزایش یافت


16

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 850000 0 09201140382 1398-03-01 17:51:14
آهن آنلاین 0 825000 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین 0 825000 02154712 1398-01-31 00:00:00
آهن آنلاین 0 825000 02154712 1398-01-26 00:00:00
فی آهن 0 835000 02166316099 1398-01-26 00:00:00
فی آهن 0 835000 02166316099 1398-01-25 00:00:00
آهن آنلاین 0 825000 02154712 1398-01-25 00:00:00
فی آهن 0 825000 02166316099 1398-01-24 00:00:00
فی آهن 0 835000 02166316099 1398-01-24 00:00:00
فی آهن 0 825000 02166316099 1398-01-20 00:00:00
فی آهن 0 825000 02166316099 1398-01-19 00:00:00
فی آهن 0 820000 02166316099 1398-01-18 00:00:00
تیرآهن پارسه 455000 0 02155440970 1396-12-17 08:37:15

20

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین 0 1260000 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین 0 1260000 02154712 1398-01-31 00:00:00
آهن آنلاین 0 1260000 02154712 1398-01-26 00:00:00
فی آهن 0 1270000 02166316099 1398-01-26 00:00:00
فی آهن 0 1270000 02166316099 1398-01-25 00:00:00
آهن آنلاین 0 1270000 02154712 1398-01-25 00:00:00
فی آهن 0 1300000 02166316099 1398-01-24 00:00:00
فی آهن 0 1270000 02166316099 1398-01-24 00:00:00
فی آهن 0 1250000 02166316099 1398-01-20 00:00:00
فی آهن 0 1260000 02166316099 1398-01-19 00:00:00
فی آهن 0 1200000 02166316099 1398-01-18 00:00:00

14

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین 0 690000 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین 0 690000 02154712 1398-01-31 00:00:00
آهن آنلاین 0 685000 02154712 1398-01-26 00:00:00
آهن آنلاین 0 695000 02154712 1398-01-25 00:00:00
فی آهن 0 705000 02166316099 1398-01-24 00:00:00
فی آهن 0 675000 02166316099 1398-01-20 00:00:00
فی آهن 0 670000 02166316099 1398-01-19 00:00:00
فی آهن 0 670000 02166316099 1398-01-18 00:00:00

22

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین 0 1420000 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین 0 1420000 02154712 1398-01-31 00:00:00
آهن آنلاین 0 1420000 02154712 1398-01-26 00:00:00
فی آهن 0 1430000 02166316099 1398-01-26 00:00:00
فی آهن 0 1430000 02166316099 1398-01-25 00:00:00
آهن آنلاین 0 1440000 02154712 1398-01-25 00:00:00
فی آهن 0 1450000 02166316099 1398-01-24 00:00:00
فی آهن 0 1430000 02166316099 1398-01-24 00:00:00
فی آهن 0 1420000 02166316099 1398-01-20 00:00:00
فی آهن 0 1420000 02166316099 1398-01-19 00:00:00

18

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فی آهن 0 965000 02166316099 1398-01-26 00:00:00
فی آهن 0 965000 02166316099 1398-01-25 00:00:00
فی آهن 0 965000 02166316099 1398-01-24 00:00:00
تیرآهن پارسه 560000 0 02155440970 1396-12-17 08:37:25

تبلیغات