021-88944617

دانلود اپلیکیشن سامانه آهن

تیرآهن 12


       
       
اخبار

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


قیمت آهن آلات نامدار

قیمت میلگرد زارعی

قیمت میلگرد نیشابور


تالار گفتگو

افزایش قیمت قوطی:
قیمت قوطی و پروفیل نسبت به روز گذشته ۲۰۰ تومن افزایش پیدا کرد.

ثبات قیمت:
نرخ اکثر تولید کنندگان ‍ پروفیل z نسبت به روز گذشته ثابت بود

افزایش قیمت:
قیمت های نبشی ناودانی و س‍ری نسبت به روز گذشته ۲۰ الی ۷۰ تومن افزایش یافت


12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین 0 700000 02154712 1398-02-04 00:00:00
آهن آنلاین 0 5250 02154712 1398-01-31 00:00:00
آهن آنلاین 0 700000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 710000 02154712 1398-01-26 00:00:00
آهن آنلاین 0 5250 02154712 1398-01-26 00:00:00
آهن آنلاین 0 720000 02154712 1398-01-25 00:00:00
آهن آنلاین 0 5250 02154712 1398-01-25 00:00:00
فی آهن 0 5250 02166316099 1398-01-24 00:00:00
فی آهن 0 725000 02166316099 1398-01-24 00:00:00
فی آهن 0 695000 02166316099 1398-01-20 00:00:00
فی آهن 0 690000 02166316099 1398-01-19 00:00:00
فی آهن 0 690000 02166316099 1398-01-18 00:00:00
اهن الات نامدار ودارا 605000 0 09201140382 1397-11-01 07:39:51
اهن الات نامدار ودارا 605005 0 09201140382 1397-10-25 07:34:05
اهن الات نامدار ودارا 630005 0 09201140382 1397-10-25 07:34:04
اهن الات نامدار ودارا 630005 0 09201140382 1397-10-25 07:34:04
اهن الات نامدار ودارا 605005 0 09201140382 1397-10-25 07:34:04
اهن الات نامدار ودارا 6050005 0 09201140382 1397-10-25 07:34:04
اهن الات خاکسار 3120 0 02435265636 1397-02-08 08:23:11
تیراهن رستمی 394000 0 02166316934 1396-11-14 04:49:56

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 765000 0 09201140382 1398-03-01 17:30:25
آهن آنلاین 0 670000 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین 0 670000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 660000 02154712 1398-01-26 00:00:00
آهن آنلاین 0 670000 02154712 1398-01-25 00:00:00
فی آهن 0 670000 02166316099 1398-01-24 00:00:00
فی آهن 0 660000 02166316099 1398-01-20 00:00:00
فی آهن 0 660000 02166316099 1398-01-19 00:00:00
اهن الات نامدار ودارا 590000 0 09201140382 1397-11-01 07:39:52
اهن الات نامدار ودارا 12005 0 09201140382 1397-10-25 07:34:03
اهن الات نامدار ودارا 10005 0 09201140382 1397-10-25 07:34:03

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فی آهن 0 705000 02166316099 1398-02-02 00:00:00
فی آهن 0 705000 02166316099 1398-01-31 00:00:00

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 10010 0 09201140382 1397-11-01 07:39:52
اهن الات نامدار ودارا 12010 0 09201140382 1397-11-01 07:39:52

تبلیغات