021-88944617

دانلود اپلیکیشن سامانه آهن

تیرآهن 24


       
       

قیمت روز تیرآهن
نوع قیمت بنگاه
اخبار

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


قیمت آهن آلات نامدار

قیمت میلگرد زارعی

قیمت میلگرد نیشابور


تالار گفتگو

افزایش قیمت قوطی:
قیمت قوطی و پروفیل نسبت به روز گذشته ۲۰۰ تومن افزایش پیدا کرد.

ثبات قیمت:
نرخ اکثر تولید کنندگان ‍ پروفیل z نسبت به روز گذشته ثابت بود

افزایش قیمت:
قیمت های نبشی ناودانی و س‍ری نسبت به روز گذشته ۲۰ الی ۷۰ تومن افزایش یافت


24

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 1840000 0 09201140382 1398-03-01 17:53:11
اهن الات نامدار ودارا 1840000 0 09201140382 1398-03-01 17:34:31
آهن آنلاین 0 1585000 02154712 1398-01-31 00:00:00
آهن آنلاین 0 4320 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 1640000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 1650000 02154712 1398-01-26 00:00:00
آهن آنلاین 0 4320 02154712 1398-01-26 00:00:00
آهن آنلاین 0 1630000 02154712 1398-01-26 00:00:00
آهن آنلاین 0 1670000 02154712 1398-01-25 00:00:00
آهن آنلاین 0 4320 02154712 1398-01-25 00:00:00
آهن آنلاین 0 1645000 02154712 1398-01-25 00:00:00
فی آهن 0 1600000 02166316099 1398-01-24 00:00:00
فی آهن 0 4350 02166316099 1398-01-24 00:00:00
فی آهن 0 1700000 02166316099 1398-01-24 00:00:00
فی آهن 0 1640000 02166316099 1398-01-20 00:00:00
فی آهن 0 4280 02166316099 1398-01-20 00:00:00
فی آهن 0 1600000 02166316099 1398-01-20 00:00:00
فی آهن 0 4230 02166316099 1398-01-19 00:00:00
فی آهن 0 1630000 02166316099 1398-01-19 00:00:00
فی آهن 0 1565000 02166316099 1398-01-19 00:00:00
فی آهن 0 4250 02166316099 1398-01-18 00:00:00
فی آهن 0 1650000 02166316099 1398-01-18 00:00:00
مجید 1480000 09363430601 1397-12-20 05:11:25
اهن الات نامدار ودارا 1350005 0 09201140382 1397-10-25 07:34:04
اهن الات نامدار ودارا 13750005 0 09201140382 1397-10-25 07:34:04
اهن الات نامدار ودارا 1350005 0 09201140382 1397-10-25 07:34:04
تیراهن رستمی 1120000 0 02166316934 1396-11-14 04:51:04

24

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فی آهن 0 1635000 02166316099 1398-02-02 00:00:00
فی آهن 0 1635000 02166316099 1398-01-31 00:00:00

24

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 9610 0 09201140382 1397-11-01 07:39:52
اهن الات نامدار ودارا 9010 0 09201140382 1397-11-01 07:39:52
اهن الات نامدار ودارا 9005 0 09201140382 1397-10-25 07:34:04
اهن الات نامدار ودارا 9605 0 09201140382 1397-10-25 07:34:04
اهن الات نامدار ودارا 9005 0 09201140382 1397-10-25 07:34:03

تبلیغات