021-88944617

دانلود اپلیکیشن سامانه آهن

تیرآهن 30


       
       
اخبار

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


قیمت آهن آلات نامدار

قیمت میلگرد زارعی

قیمت میلگرد نیشابور


تالار گفتگو

افزایش قیمت قوطی:
قیمت قوطی و پروفیل نسبت به روز گذشته ۲۰۰ تومن افزایش پیدا کرد.

ثبات قیمت:
نرخ اکثر تولید کنندگان ‍ پروفیل z نسبت به روز گذشته ثابت بود

افزایش قیمت:
قیمت های نبشی ناودانی و س‍ری نسبت به روز گذشته ۲۰ الی ۷۰ تومن افزایش یافت


30

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 3170000 0 09201140382 1398-03-01 17:36:23
اهن الات نامدار ودارا 3170000 0 09201140382 1398-02-29 17:39:49
آهن آنلاین 0 2990000 02154712 1398-02-04 00:00:00
آهن آنلاین 0 5900 02154712 1398-01-31 00:00:00
آهن آنلاین 0 2980000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 5900 02154712 1398-01-26 00:00:00
آهن آنلاین 0 2980000 02154712 1398-01-26 00:00:00
آهن آنلاین 0 5900 02154712 1398-01-25 00:00:00
آهن آنلاین 0 2990000 02154712 1398-01-25 00:00:00
فی آهن 0 5900 02166316099 1398-01-24 00:00:00
فی آهن 0 3010000 02166316099 1398-01-24 00:00:00
فی آهن 0 3010000 02166316099 1398-01-20 00:00:00
فی آهن 0 3000000 02166316099 1398-01-19 00:00:00
اهن الات نامدار ودارا 2790005 0 09201140382 1397-10-25 07:34:04
اهن الات نامدار ودارا 2780005 0 09201140382 1397-10-25 07:34:04
اهن الات نامدار ودارا 2790005 0 09201140382 1397-10-25 07:34:04
تیراهن رستمی 1660000 0 02166316934 1396-11-14 04:51:37

30

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فی آهن 0 2985000 02166316099 1398-02-02 00:00:00
فی آهن 0 2985000 02166316099 1398-01-31 00:00:00

30

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین 0 2900000 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین 0 2900000 02154712 1398-01-31 00:00:00
آهن آنلاین 0 2900000 02154712 1398-01-26 00:00:00
آهن آنلاین 0 2900000 02154712 1398-01-25 00:00:00
فی آهن 0 2900000 02166316099 1398-01-24 00:00:00
فی آهن 0 2900000 02166316099 1398-01-20 00:00:00
فی آهن 0 2870000 02166316099 1398-01-19 00:00:00

30

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 9310 0 09201140382 1397-11-01 07:39:52
اهن الات نامدار ودارا 9510 0 09201140382 1397-11-01 07:39:52
اهن الات نامدار ودارا 9505 0 09201140382 1397-10-25 07:34:04
اهن الات نامدار ودارا 9305 0 09201140382 1397-10-25 07:34:04

تبلیغات