021-88944617

دانلود اپلیکیشن سامانه آهن

میلگرد آریا ذوب


       
       
اخبار

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


قیمت آهن آلات نامدار

قیمت میلگرد زارعی

قیمت میلگرد نیشابور


تالار گفتگو

افزایش قیمت قوطی:
قیمت قوطی و پروفیل نسبت به روز گذشته ۲۰۰ تومن افزایش پیدا کرد.

ثبات قیمت:
نرخ اکثر تولید کنندگان ‍ پروفیل z نسبت به روز گذشته ثابت بود

افزایش قیمت:
قیمت های نبشی ناودانی و س‍ری نسبت به روز گذشته ۲۰ الی ۷۰ تومن افزایش یافت


18

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 4850 4850 09121542938 1398-03-04 15:06:06
آهن آنلاین 0 4900 02154712 1398-02-03 00:00:00
آهن آنلاین 0 4755 02154712 1398-02-03 00:00:00
آهن آنلاین 0 4750 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین 0 4750 02154712 1398-01-31 00:00:00

14

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 4850 4800 09121542938 1398-03-02 13:15:58
آهن آنلاین 0 4930 02154712 1398-02-03 00:00:00
آهن آنلاین 0 4900 02154712 1398-02-03 00:00:00
آهن آنلاین 0 4755 02154712 1398-02-03 00:00:00
آهن آنلاین 0 4750 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین 0 4750 02154712 1398-01-31 00:00:00
اهن عسگری 2400 0 02166315563 1397-01-06 16:43:29

20

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 4850 4800 09121542938 1398-03-02 13:15:54
آهن آنلاین 0 4900 02154712 1398-02-03 00:00:00
آهن آنلاین 0 4750 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین 0 4750 02154712 1398-01-31 00:00:00

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 4850 4800 09121542938 1398-02-31 12:49:38
آهن آنلاین 0 5050 02154712 1398-02-03 00:00:00
آهن آنلاین 0 4805 02154712 1398-02-03 00:00:00
آهن آنلاین 0 4650 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین 0 4650 02154712 1398-01-31 00:00:00

16

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 4950 5000 09121542938 1398-02-28 13:59:00
آهن آنلاین 0 4930 02154712 1398-02-03 00:00:00
آهن آنلاین 0 4900 02154712 1398-02-03 00:00:00
آهن آنلاین 0 4755 02154712 1398-02-03 00:00:00
آهن آنلاین 0 4750 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین 0 4750 02154712 1398-01-31 00:00:00
اهن عسگری 2400 0 02166315563 1397-01-06 16:43:32
اهن غرب 0 0 1396-11-01 02:38:10

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 5300 5300 09121542938 1398-02-19 11:47:54
آهن آنلاین 0 4980 02154712 1398-02-03 00:00:00
آهن آنلاین 0 4650 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین 0 4650 02154712 1398-01-31 00:00:00

25

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 4850 09121542938 1398-02-10 18:17:08
آهن آنلاین 0 4785 02154712 1398-02-03 00:00:00
آهن آنلاین 0 4900 02154712 1398-02-03 00:00:00

22

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین 0 4900 02154712 1398-02-03 00:00:00
آهن آنلاین 0 4755 02154712 1398-02-03 00:00:00

28

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین 0 4785 02154712 1398-02-03 00:00:00

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فی آهن 0 3300 02166316099 1397-12-02 00:00:00

تبلیغات