021-88944617

دانلود اپلیکیشن سامانه آهن

میلگرد قزوین


       
       

قیمت روز میلگرد
نوع قیمت بنگاه
20 نیشابور 4950
14 آریا ذوب 4850
18 آریا ذوب 4850
20 آریا ذوب 4850
20 ذوب آهن 4850
16 نیشابور 4900
32 نیشابور 5000
28 نیشابور 4900
22 نیشابور 4900
18 نیشابور 4900
اخبار

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


قیمت آهن آلات نامدار

قیمت میلگرد زارعی

قیمت میلگرد نیشابور


تالار گفتگو

افزایش قیمت قوطی:
قیمت قوطی و پروفیل نسبت به روز گذشته ۲۰۰ تومن افزایش پیدا کرد.

ثبات قیمت:
نرخ اکثر تولید کنندگان ‍ پروفیل z نسبت به روز گذشته ثابت بود

افزایش قیمت:
قیمت های نبشی ناودانی و س‍ری نسبت به روز گذشته ۲۰ الی ۷۰ تومن افزایش یافت


12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
دنیای آهن 4850 09127987848 1398-03-01 13:20:05
آهن آلات نوري 4800 4750 09121542938 1398-02-31 11:57:33
آهن میثاق 4880 09127063707 1398-02-29 12:39:47
آهن آنلاین 0 4860 02154712 1398-02-03 00:00:00
آهن آنلاین 0 4750 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین 0 4750 02154712 1398-01-31 00:00:00
آهن آنلاین 0 4910 02154712 1398-01-25 00:00:00
فی آهن 0 4590 02166316099 1398-01-18 00:00:00
نرخ آهن 4650 02188945129 1398-01-11 16:54:13
فی آهن 0 4600 02166316099 1397-12-16 00:00:00
فی آهن 0 3670 02166316099 1397-12-02 00:00:00
اهن عسگری 2450 0 02166315563 1397-01-06 16:44:12

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
دنیای آهن 4850 09127987848 1398-03-01 13:19:58
آهن آلات نوري 4850 4800 09121542938 1398-02-30 16:03:04
آهن میثاق 4880 0 09127063707 1398-02-29 12:39:47
نرخ آهن 5500 0 02188945129 1398-02-18 18:20:55
آهن آنلاین 0 4750 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین 0 4750 02154712 1398-01-31 00:00:00
آهن آنلاین 0 4910 02154712 1398-01-25 00:00:00
فی آهن 0 4600 02166316099 1397-12-05 00:00:00
اهن الات کوثر 3359 0 66316094 1397-04-11 13:09:05
اهن الات خاکسار 2590 0 02435265636 1397-02-08 09:01:32
اهن عسگری 2450 0 02166315563 1397-01-06 16:44:36
بنگاه پوریا 2200 0 02155533502 1396-10-17 03:20:49
پاسارگاد 2080 0 02166315604 1396-09-14 10:44:39

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 4950 4900 09121542938 1398-02-31 12:25:14
آهن آنلاین 0 5000 02154712 1398-02-03 00:00:00
آهن آنلاین 0 4900 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین 0 4900 02154712 1398-01-31 00:00:00
آهن آنلاین 0 5130 02154712 1398-01-25 00:00:00
فی آهن 0 4730 02166316099 1398-01-18 00:00:00
فی آهن 0 4800 02166316099 1397-12-05 00:00:00
نرخ آهن 4740 0 02188945129 1397-12-04 09:08:22
بنگاه آهن 3900 3900 09121208135 1397-09-16 09:39:42
اهن الات خاکسار 2560 0 02435265636 1397-02-11 07:43:23
اهن عسگری 2580 0 02166315563 1397-01-06 16:43:08

تبلیغات