021-88944617

دانلود اپلیکیشن سامانه آهن

میلگرد کویر کاشان


       
       


اخبار

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


قیمت آهن آلات نامدار

قیمت میلگرد زارعی

قیمت میلگرد نیشابور


تالار گفتگو

افزایش قیمت قوطی:
قیمت قوطی و پروفیل نسبت به روز گذشته ۲۰۰ تومن افزایش پیدا کرد.

ثبات قیمت:
نرخ اکثر تولید کنندگان ‍ پروفیل z نسبت به روز گذشته ثابت بود

افزایش قیمت:
قیمت های نبشی ناودانی و س‍ری نسبت به روز گذشته ۲۰ الی ۷۰ تومن افزایش یافت


12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
دنیای آهن 5000 09127987848 1398-02-30 11:26:52
فی آهن 0 4970 02166316099 1398-01-20 00:00:00
فی آهن 0 4870 02166316099 1398-01-20 00:00:00

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
دنیای آهن 5000 09127987848 1398-02-30 11:26:48
فی آهن 0 5100 02166316099 1398-01-20 00:00:00

22

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فولاد مهر آداك 5050 88199983 1398-02-26 12:03:12
فی آهن 0 4820 02166316099 1398-01-20 00:00:00

20

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فولاد مهر آداك 5050 88199983 1398-02-26 12:03:04
فی آهن 0 4820 02166316099 1398-01-20 00:00:00

6.5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین 0 6260 02154712 1398-01-25 00:00:00
فی آهن 0 6000 02166316099 1398-01-20 00:00:00
فی آهن 0 6000 02166316099 1398-01-19 00:00:00
فی آهن 0 5990 02166316099 1398-01-18 00:00:00
فی آهن 0 5610 02166316099 1397-12-05 00:00:00
فی آهن 0 5500 02166316099 1397-12-05 00:00:00

5.5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین 0 6360 02154712 1398-01-25 00:00:00
فی آهن 0 5750 02166316099 1397-12-05 00:00:00

28

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فی آهن 0 4770 02166316099 1398-01-20 00:00:00

14

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فی آهن 0 4870 02166316099 1398-01-20 00:00:00

16

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فی آهن 0 4870 02166316099 1398-01-20 00:00:00

18

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فی آهن 0 4820 02166316099 1398-01-20 00:00:00

25

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فی آهن 0 4820 02166316099 1398-01-20 00:00:00

32

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فی آهن 0 4770 02166316099 1398-01-20 00:00:00
فی آهن 0 4750 02166316099 1397-12-02 00:00:00

40

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فی آهن 0 4970 02166316099 1398-01-20 00:00:00

36

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فی آهن 0 4970 02166316099 1398-01-20 00:00:00

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فی آهن 0 5100 02166316099 1398-01-20 00:00:00

30

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فی آهن 0 4770 02166316099 1398-01-20 00:00:00

تبلیغات