021-88944617

دانلود اپلیکیشن سامانه آهن

میلگرد 28


       
       
قیمت روز میلگرد
نوع قیمت
20 نیشابور 4900
10 شاهرود 5150
12 نیشابور 5200
25 نیشابور 4900
14 نیشابور 4900
18 نیشابور 4900
22 نیشابور 4900
28 نیشابور 4900
32 نیشابور 5000
16 نیشابور 4900
اخبار

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


قیمت آهن آلات نامدار

قیمت میلگرد زارعی

قیمت میلگرد نیشابور


تالار گفتگو

افزایش قیمت قوطی:
قیمت قوطی و پروفیل نسبت به روز گذشته ۲۰۰ تومن افزایش پیدا کرد.

ثبات قیمت:
نرخ اکثر تولید کنندگان ‍ پروفیل z نسبت به روز گذشته ثابت بود

افزایش قیمت:
قیمت های نبشی ناودانی و س‍ری نسبت به روز گذشته ۲۰ الی ۷۰ تومن افزایش یافت


28

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 4900 4850 09121542938 1398-03-04 12:20:45
آهن آلات امیر 4950 05136901509 1398-02-31 15:12:18
فولاد خراسان 5280 ۰۹۱۰۱۷۹۷۷۵۲ 1398-02-15 22:51:16
فی آهن 0 4880 02166316099 1398-02-02 00:00:00
فی آهن 0 4880 02166316099 1398-01-31 00:00:00
آهن آنلاین 0 4860 02154712 1398-01-25 00:00:00
فی آهن 0 4780 02166316099 1398-01-20 00:00:00
فی آهن 0 4750 02166316099 1398-01-19 00:00:00
فی آهن 0 4650 02166316099 1398-01-18 00:00:00
فی آهن 0 4720 02166316099 1397-12-05 00:00:00
میران 2965 0 66670609 1397-03-19 03:24:59
بنگاه حافظ 0 2260 09339841520 1396-10-19 04:14:10
زاگرس 1980 0 02155533375 1396-10-12 00:36:54
فروشگاه آهن آلات حامی 0 2200 02166675901 1396-09-29 04:48:35

28

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 4950 4900 09121542938 1398-02-31 12:28:02
آهن آنلاین 0 5250 02154712 1398-02-17 08:30:00
آهن آنلاین 0 4700 02154712 1398-01-25 00:00:00
فی آهن 0 3900 02166316099 1397-12-02 00:00:00

28

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین 0 4785 02154712 1398-02-03 00:00:00

28

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 4900 4850 09121542938 1398-03-02 13:14:35
اهن الات نامدار ودارا 4900 0 09201140382 1398-03-01 17:35:39
آهن آنلاین 0 4750 02154712 1398-01-25 00:00:00
فی آهن 0 4550 02166316099 1398-01-20 00:00:00
فی آهن 0 4550 02166316099 1398-01-19 00:00:00
فی آهن 0 4550 02166316099 1398-01-18 00:00:00
فی آهن 0 4500 02166316099 1397-12-05 00:00:00
بنگاه حافظ 0 2415 09339841520 1396-10-27 01:52:30

28

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 4900 4850 09121542938 1398-03-02 13:14:43
آهن آنلاین 0 5100 02154712 1398-01-25 00:00:00
فی آهن 0 4900 02166316099 1398-01-20 00:00:00
فی آهن 0 4880 02166316099 1398-01-19 00:00:00
فی آهن 0 4800 02166316099 1398-01-18 00:00:00
فی آهن 0 4770 02166316099 1397-12-05 00:00:00

28

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین 0 5050 02154712 1398-01-25 00:00:00
فی آهن 0 4900 02166316099 1398-01-20 00:00:00
فی آهن 0 4750 02166316099 1398-01-19 00:00:00
فی آهن 0 4750 02166316099 1398-01-18 00:00:00
فی آهن 0 4740 02166316099 1397-12-05 00:00:00

28

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 4980 4950 09121542938 1398-03-01 13:41:30
آهن آنلاین 0 5210 02154712 1398-01-25 00:00:00
فی آهن 0 4990 02166316099 1398-01-20 00:00:00
فی آهن 0 4855 02166316099 1398-01-19 00:00:00
فی آهن 0 4855 02166316099 1398-01-18 00:00:00
فی آهن 0 4770 02166316099 1397-12-05 00:00:00

28

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
بنگاه مهدی 4840 02166315304 1398-02-30 23:48:20
فی آهن 0 4780 02166316099 1398-02-02 00:00:00
فی آهن 0 4780 02166316099 1398-01-31 00:00:00
فی آهن 0 4820 02166316099 1398-01-26 00:00:00
آهن آنلاین 0 5050 02154712 1398-01-25 00:00:00
فی آهن 0 4820 02166316099 1398-01-25 00:00:00
فی آهن 0 4820 02166316099 1398-01-24 00:00:00
فی آهن 0 4850 02166316099 1398-01-20 00:00:00
فی آهن 0 4820 02166316099 1398-01-19 00:00:00
فی آهن 0 4800 02166316099 1398-01-18 00:00:00
فی آهن 0 4830 02166316099 1397-12-05 00:00:00

28

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
پیری 2070 0 ۰۲۱۵۵۴۴۶۰۸۰ 1396-09-13 08:07:06

28

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فی آهن 0 4770 02166316099 1398-01-20 00:00:00

28

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 4780 4750 09121542938 1398-02-31 12:01:50

28

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فی آهن 0 3200 02166316099 1397-12-02 00:00:00

28

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین 0 4800 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 4850 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 4850 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 4950 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 5250 02154712 1398-01-25 00:00:00
فی آهن 0 4770 02166316099 1397-12-05 00:00:00

28

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین 0 4850 02154712 1398-01-29 00:00:00

28

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین 0 5250 02154712 1398-01-25 00:00:00
فی آهن 0 4950 02166316099 1398-01-20 00:00:00
فی آهن 0 4920 02166316099 1398-01-19 00:00:00
فی آهن 0 4850 02166316099 1398-01-18 00:00:00
فی آهن 0 4820 02166316099 1397-12-05 00:00:00

28

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین 0 5190 02154712 1398-01-25 00:00:00
فی آهن 0 4970 02166316099 1398-01-20 00:00:00
فی آهن 0 4870 02166316099 1398-01-19 00:00:00
فی آهن 0 4820 02166316099 1398-01-18 00:00:00
فی آهن 0 4780 02166316099 1397-12-05 00:00:00

28

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فی آهن 0 4750 02166316099 1397-12-02 00:00:00

28

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
تجارت غرب 0 4120 ۰۵۵۲۸۸۸۵۵۵ 1397-09-05 21:57:52

28

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن مهدوی 0 2240 02155508034 1396-09-29 11:24:16

تبلیغات