021-88944617

دانلود اپلیکیشن سامانه آهن

میلگرد 32


       
       

قیمت روز میلگرد
نوع قیمت
16 هیربد 4830
20 هیربد 4830
12 میانه 4860
18 میانه 4860
14 میانه 4860
25 میانه 4860
22 میانه 4860
16 میانه 4860
20 میانه 4860
10 قزوین 4850
اخبار

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


قیمت آهن آلات نامدار

قیمت میلگرد زارعی

قیمت میلگرد نیشابور


تالار گفتگو

افزایش قیمت قوطی:
قیمت قوطی و پروفیل نسبت به روز گذشته ۲۰۰ تومن افزایش پیدا کرد.

ثبات قیمت:
نرخ اکثر تولید کنندگان ‍ پروفیل z نسبت به روز گذشته ثابت بود

افزایش قیمت:
قیمت های نبشی ناودانی و س‍ری نسبت به روز گذشته ۲۰ الی ۷۰ تومن افزایش یافت


32

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 4900 4850 09121542938 1398-03-02 13:14:52
آهن آنلاین 0 5100 02154712 1398-01-25 00:00:00
فی آهن 0 4900 02166316099 1398-01-20 00:00:00
فی آهن 0 4880 02166316099 1398-01-19 00:00:00
فی آهن 0 4800 02166316099 1398-01-18 00:00:00
فی آهن 0 4770 02166316099 1397-12-05 00:00:00

32

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین 0 5050 02154712 1398-01-25 00:00:00
فی آهن 0 4850 02166316099 1398-01-20 00:00:00
فی آهن 0 4820 02166316099 1398-01-19 00:00:00
فی آهن 0 4800 02166316099 1398-01-18 00:00:00
فی آهن 0 4830 02166316099 1397-12-05 00:00:00

32

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین 0 5050 02154712 1398-01-25 00:00:00
فی آهن 0 4900 02166316099 1398-01-20 00:00:00
فی آهن 0 4750 02166316099 1398-01-19 00:00:00
فی آهن 0 4750 02166316099 1398-01-18 00:00:00
فی آهن 0 4740 02166316099 1397-12-05 00:00:00
متین 2645 2630 55204400 1397-02-08 02:43:21

32

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 5000 4950 09121542938 1398-03-04 12:20:32
اهن الات نامدار ودارا 5150 0 09201140382 1398-03-01 17:51:27
فولاد خراسان 5280 ۰۹۱۰۱۷۹۷۷۵۲ 1398-02-15 22:51:16
آهن آنلاین 0 4980 02154712 1398-01-25 00:00:00
فی آهن 0 4880 02166316099 1398-01-20 00:00:00
فی آهن 0 4850 02166316099 1398-01-19 00:00:00
فی آهن 0 4760 02166316099 1398-01-18 00:00:00
فی آهن 0 4830 02166316099 1397-12-05 00:00:00

32

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 4950 4900 09121542938 1398-02-31 12:09:51
آهن آنلاین 0 5420 02154712 1398-02-17 08:30:00
آهن آنلاین 0 5000 02154712 1398-02-09 08:30:00
آهن آنلاین 0 5050 02154712 1398-01-25 00:00:00
فی آهن 0 4950 02166316099 1398-01-20 00:00:00
فی آهن 0 4900 02166316099 1398-01-19 00:00:00
فی آهن 0 4900 02166316099 1398-01-18 00:00:00
فی آهن 0 5110 02166316099 1397-12-05 00:00:00

32

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 4900 4850 09121542938 1398-03-02 13:14:41
آهن آنلاین 0 4980 02154712 1398-01-25 00:00:00
فی آهن 0 4650 02166316099 1398-01-20 00:00:00
فی آهن 0 4650 02166316099 1398-01-19 00:00:00
فی آهن 0 4650 02166316099 1398-01-18 00:00:00
فی آهن 0 3890 02166316099 1397-12-05 00:00:00
فی آهن 0 3890 02166316099 1397-12-02 00:00:00
آسان فولاد ایرانیان 4250 4245 021222222188 1397-11-23 23:36:39
بنگاه حافظ 0 2415 09339841520 1396-10-27 01:52:24

32

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فی آهن 0 4770 02166316099 1398-01-20 00:00:00
فی آهن 0 4750 02166316099 1397-12-02 00:00:00

32

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین 0 4800 02154712 1398-01-29 00:00:00

32

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین 0 5250 02154712 1398-01-25 00:00:00
فی آهن 0 4950 02166316099 1398-01-20 00:00:00
فی آهن 0 4920 02166316099 1398-01-19 00:00:00
فی آهن 0 4850 02166316099 1398-01-18 00:00:00
فی آهن 0 4820 02166316099 1397-12-05 00:00:00

32

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین 0 5190 02154712 1398-01-25 00:00:00
فی آهن 0 4970 02166316099 1398-01-20 00:00:00
فی آهن 0 4870 02166316099 1398-01-19 00:00:00
فی آهن 0 4820 02166316099 1398-01-18 00:00:00
فی آهن 0 4780 02166316099 1397-12-05 00:00:00

32

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فی آهن 0 4170 02166316099 1397-12-02 00:00:00

32

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مهدوی 0 2720 02155508038 1397-02-11 05:20:52
آهن مهدوی 0 2240 02155508034 1396-09-29 11:24:16

32

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فروشگاه آهن آلات حامی 0 2230 02166675901 1396-09-29 05:17:17

تبلیغات