021-88944617

دانلود اپلیکیشن سامانه آهن

میلگرد 8


       
       

قیمت روز میلگرد
نوع قیمت بنگاه
20 امیر کبیر خزر 4780
16 امیر کبیر خزر 4780
22 امیر کبیر خزر 4780
18 امیر کبیر خزر 4780
اخبار

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


قیمت آهن آلات نامدار

قیمت میلگرد زارعی

قیمت میلگرد نیشابور


تالار گفتگو

افزایش قیمت قوطی:
قیمت قوطی و پروفیل نسبت به روز گذشته ۲۰۰ تومن افزایش پیدا کرد.

ثبات قیمت:
نرخ اکثر تولید کنندگان ‍ پروفیل z نسبت به روز گذشته ثابت بود

افزایش قیمت:
قیمت های نبشی ناودانی و س‍ری نسبت به روز گذشته ۲۰ الی ۷۰ تومن افزایش یافت


8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
بنگاه اهن الات پارسا 5400 0 09154150919 1398-02-31 16:43:25
پاک سیما 0 5400 09355577783 1398-02-31 16:10:33

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فی آهن 0 3300 02166316099 1397-12-02 00:00:00

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 5100 5050 09121542938 1398-03-01 13:41:51
آهن آنلاین 0 5310 02154712 1398-01-25 00:00:00
فی آهن 0 5090 02166316099 1398-01-20 00:00:00
فی آهن 0 4955 02166316099 1398-01-19 00:00:00
فی آهن 0 4955 02166316099 1398-01-18 00:00:00
فی آهن 0 4870 02166316099 1397-12-05 00:00:00
فروشگاه آهن آلات حامی 0 2295 02166675901 1396-09-29 04:54:17

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
دنیای آهن 5000 09127987848 1398-03-01 13:21:08

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 4950 4900 09121542938 1398-02-31 12:25:14
آهن آنلاین 0 5000 02154712 1398-02-03 00:00:00
آهن آنلاین 0 4900 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین 0 4900 02154712 1398-01-31 00:00:00
آهن آنلاین 0 5130 02154712 1398-01-25 00:00:00
فی آهن 0 4730 02166316099 1398-01-18 00:00:00
فی آهن 0 4800 02166316099 1397-12-05 00:00:00
نرخ آهن 4740 0 02188945129 1397-12-04 09:08:22
بنگاه آهن 3900 3900 09121208135 1397-09-16 09:39:42
اهن الات خاکسار 2560 0 02435265636 1397-02-11 07:43:23
اهن عسگری 2580 0 02166315563 1397-01-06 16:43:08

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فی آهن 0 5100 02166316099 1398-01-20 00:00:00

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
دنیای آهن 5000 09127987848 1398-03-01 13:17:56
فولاد چلسی 2910 0 02166314030 1397-02-15 03:52:28

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فولاد مهر آداك 5220 88199983 1398-02-26 12:02:28
آهن آلات نوري 5200 5200 09121542938 1398-02-21 14:56:43
بنگاه حافظ 0 2390 09339841520 1396-11-21 05:56:54

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین 0 5120 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین 0 5120 02154712 1398-01-31 00:00:00
آهن آنلاین 0 5350 02154712 1398-01-25 00:00:00
فی آهن 0 5100 02166316099 1398-01-20 00:00:00
فی آهن 0 5050 02166316099 1398-01-19 00:00:00
فی آهن 0 5000 02166316099 1398-01-18 00:00:00
فی آهن 0 4920 02166316099 1397-12-05 00:00:00

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین 0 5150 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 4950 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 5010 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 5310 02154712 1398-01-25 00:00:00
فی آهن 0 4830 02166316099 1397-12-05 00:00:00

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین 0 5085 02154712 1398-01-29 00:00:00

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین 0 5350 02154712 1398-01-25 00:00:00
فی آهن 0 5050 02166316099 1398-01-20 00:00:00
فی آهن 0 5020 02166316099 1398-01-19 00:00:00
فی آهن 0 4950 02166316099 1398-01-18 00:00:00
فی آهن 0 4920 02166316099 1397-12-05 00:00:00

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین 0 5290 02154712 1398-01-25 00:00:00
آهن آنلاین 0 5440 02154712 1398-01-25 00:00:00
فی آهن 0 5220 02166316099 1398-01-20 00:00:00
فی آهن 0 5070 02166316099 1398-01-20 00:00:00
فی آهن 0 5120 02166316099 1398-01-19 00:00:00
فی آهن 0 4970 02166316099 1398-01-19 00:00:00
فی آهن 0 5070 02166316099 1398-01-18 00:00:00
فی آهن 0 4920 02166316099 1398-01-18 00:00:00
فی آهن 0 4820 02166316099 1397-12-05 00:00:00
فی آهن 0 4970 02166316099 1397-12-05 00:00:00
بنگاه حافظ 0 3140 09339841520 1397-03-20 08:17:22

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مهدوی 0 2790 02155508038 1397-02-11 05:18:01

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فروشگاه آهن آلات حامی 0 2370 02166675901 1396-09-29 05:20:16

تبلیغات