021-88944617

دانلود اپلیکیشن سامانه آهن

قوطی و پروفیل


       
       
اخبار

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


قیمت آهن آلات نامدار

قیمت میلگرد زارعی

قیمت میلگرد نیشابور


تالار گفتگو

افزایش قیمت قوطی:
قیمت قوطی و پروفیل نسبت به روز گذشته ۲۰۰ تومن افزایش پیدا کرد.

ثبات قیمت:
نرخ اکثر تولید کنندگان ‍ پروفیل z نسبت به روز گذشته ثابت بود

افزایش قیمت:
قیمت های نبشی ناودانی و س‍ری نسبت به روز گذشته ۲۰ الی ۷۰ تومن افزایش یافت


2

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات صنعت استیل 7180 7150 02166674308 1398-02-31 02:58:40

60 * 35

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن میثاق 6900 0 09127063707 1398-02-29 12:43:34

2

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن میثاق 6900 0 09127063707 1398-02-29 12:43:34
زارعی 7200 7100 02155508483 1398-02-22 16:06:56
آهن آلات زارعی 28500 0 55508483 1396-11-01 03:07:29

6

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
نما فلز 0 3100 02166670612 1396-10-19 05:47:53

2

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن میثاق 7200 0 09127063707 1398-02-29 12:42:30
زارعی 7300 7250 02155508483 1398-02-22 16:08:34
زارعی 73800 73300 02155508483 1398-02-22 16:07:20
مجید 5790 09363430601 1397-12-20 04:20:17
مجید 5790 09363430601 1397-12-20 04:20:17
شرکت رادین فولاد مهام 0 3700 02166316912 1397-04-25 15:16:30
اهن الات کوثر 3680 0 66316094 1397-04-11 13:10:46
اهن عسگری 3020 0 02166315563 1397-01-06 16:43:39
اهن عسگری 3020 0 02166315563 1397-01-06 16:43:37
اهن عسگری 3020 0 02166315563 1397-01-06 16:43:27
اهن عسگری 3020 0 02166315563 1397-01-06 16:43:25
اهن عسگری 3035 0 02166315563 1397-01-06 16:43:23
اهن عسگری 3020 0 02166315563 1397-01-06 16:43:22
اهن عسگری 3050 0 02166315563 1397-01-06 16:43:21
متین 2970 0 02155509603 1396-11-07 03:22:42

40 * 40

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مجید 5790 09363430601 1397-12-20 04:20:17

1.8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مجید 5850 09363430601 1397-12-20 04:20:17

80 * 40

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مجید 5790 09363430601 1397-12-20 04:20:17

3

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مجید 5790 09363430601 1397-12-20 04:20:17
پروفیل محمد مهدی 0 3200 02166670299 1397-01-04 02:50:48

40*40

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
شرکت رادین فولاد مهام 0 3700 02166316912 1397-04-25 15:16:30
اهن الات کوثر 3680 0 66316094 1397-04-11 13:10:46
اهن عسگری 3020 0 02166315563 1397-01-06 16:43:27

40*60

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن عسگری 3020 0 02166315563 1397-01-06 16:43:39

30*60

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن عسگری 3020 0 02166315563 1397-01-06 16:43:37

40*20

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن عسگری 3020 0 02166315563 1397-01-06 16:43:25

30*20

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن عسگری 3035 0 02166315563 1397-01-06 16:43:23

30*30

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن عسگری 3020 0 02166315563 1397-01-06 16:43:22

20*20

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن عسگری 3050 0 02166315563 1397-01-06 16:43:21

100*40

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
پروفیل محمد مهدی 0 3200 02166670299 1397-01-04 02:50:48

2.5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن الات دمیرچلی 7340 02166672633 1398-02-22 18:14:21

2

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات خاکسار 3220 0 02435265636 1397-02-17 08:41:59
اهن الات خاکسار 3300 0 02435265636 1397-02-16 02:28:42
اهن الات خاکسار 3230 0 02435265636 1397-02-08 08:58:59

2

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
زارعی 7200 7100 02155508483 1398-02-22 16:07:34

2.5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین 0 62300 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین 0 62300 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین 0 62300 02154712 1398-01-31 00:00:00
آهن آنلاین 0 62300 02154712 1398-01-31 00:00:00
آهن آنلاین 0 62300 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 62300 02154712 1398-01-29 00:00:00

40*40

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین 0 62300 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین 0 70000 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین 0 62300 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین 0 62000 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین 0 62000 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین 0 62300 02154712 1398-01-31 00:00:00
آهن آنلاین 0 70000 02154712 1398-01-31 00:00:00
آهن آنلاین 0 62300 02154712 1398-01-31 00:00:00
آهن آنلاین 0 62000 02154712 1398-01-31 00:00:00
آهن آنلاین 0 62000 02154712 1398-01-31 00:00:00

1.5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین 0 62000 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین 0 62000 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین 0 62000 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین 0 62000 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین 0 62000 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین 0 62000 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین 0 62000 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین 0 62000 02154712 1398-01-31 00:00:00
آهن آنلاین 0 62000 02154712 1398-01-31 00:00:00
آهن آنلاین 0 62000 02154712 1398-01-31 00:00:00
آهن آنلاین 0 62000 02154712 1398-01-31 00:00:00
آهن آنلاین 0 62000 02154712 1398-01-31 00:00:00
آهن آنلاین 0 62000 02154712 1398-01-31 00:00:00
آهن آنلاین 0 62000 02154712 1398-01-31 00:00:00
آهن آنلاین 0 62000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 62000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 62000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 62000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 57000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 55000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 55000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 55000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 60500 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 62500 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 62500 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 62000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 62000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 62000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 62000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 62000 02154712 1398-01-29 00:00:00

80*40

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین 0 62000 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین 0 62000 02154712 1398-01-31 00:00:00

3

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین 0 70000 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین 0 70000 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین 0 70000 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین 0 70000 02154712 1398-01-31 00:00:00
آهن آنلاین 0 70000 02154712 1398-01-31 00:00:00
آهن آنلاین 0 70000 02154712 1398-01-31 00:00:00
آهن آنلاین 0 70000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 70000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 32000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 32000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 70000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 70000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 70000 02154712 1398-01-29 00:00:00

80 *80

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین 0 70000 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین 0 70000 02154712 1398-01-31 00:00:00

60*60

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین 0 62000 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین 0 62000 02154712 1398-01-31 00:00:00

2

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین 0 62300 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین 0 62300 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین 0 62300 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین 0 62300 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین 0 62300 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین 0 62300 02154712 1398-01-31 00:00:00
آهن آنلاین 0 62300 02154712 1398-01-31 00:00:00
آهن آنلاین 0 62300 02154712 1398-01-31 00:00:00
آهن آنلاین 0 62300 02154712 1398-01-31 00:00:00
آهن آنلاین 0 62300 02154712 1398-01-31 00:00:00
آهن آنلاین 0 32000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 32000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 62300 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 62300 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 62300 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 62300 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 32000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 32000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 32000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 32000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 32000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 62300 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 61000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 62300 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 62300 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 62300 02154712 1398-01-29 00:00:00

40*80*2

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین 0 62300 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین 0 62300 02154712 1398-01-31 00:00:00

40*60

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین 0 70000 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین 0 62000 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین 0 62000 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین 0 62000 02154712 1398-01-31 00:00:00
آهن آنلاین 0 70000 02154712 1398-01-31 00:00:00
آهن آنلاین 0 62000 02154712 1398-01-31 00:00:00

1

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین 0 62000 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین 0 62000 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین 0 62000 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین 0 62000 02154712 1398-01-31 00:00:00
آهن آنلاین 0 62000 02154712 1398-01-31 00:00:00
آهن آنلاین 0 62000 02154712 1398-01-31 00:00:00
آهن آنلاین 0 62000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 62000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 32000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 32000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 32000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 32000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 32000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 32000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 32000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 62000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 62500 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 57000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 55000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 57000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 62500 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 62500 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 62500 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 62000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 62000 02154712 1398-01-29 00:00:00

20*40

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین 0 62000 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین 0 62300 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین 0 62000 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین 0 62300 02154712 1398-01-31 00:00:00
آهن آنلاین 0 62000 02154712 1398-01-31 00:00:00
آهن آنلاین 0 62000 02154712 1398-01-31 00:00:00

30*30

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین 0 62300 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین 0 62300 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین 0 62000 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین 0 62300 02154712 1398-01-31 00:00:00
آهن آنلاین 0 62300 02154712 1398-01-31 00:00:00
آهن آنلاین 0 62000 02154712 1398-01-31 00:00:00

25*50

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین 0 62000 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین 0 62000 02154712 1398-01-31 00:00:00

20*30

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین 0 62300 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین 0 62300 02154712 1398-01-31 00:00:00

1.8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین 0 32000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 32000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 32000 02154712 1398-01-29 00:00:00

2.5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
شرکت رادین فولاد مهام 3750 3700 02166316912 1397-04-25 15:15:50

40*20

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
شرکت رادین فولاد مهام 3750 3700 02166316912 1397-04-25 15:15:50

2

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن جهان 3150 0 02166671109 1397-02-18 05:41:46
متین 2950 0 02155509603 1396-11-07 03:22:42

80*40

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن جهان 3150 0 02166671109 1397-02-18 05:41:46

40*40

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
متین 2950 0 02155509603 1396-11-07 03:22:42

1.5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
پروفیل رسولی 0 3350 02155509977 1396-10-30 06:17:20

2

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن جهان 3200 0 02166671109 1397-02-18 05:41:35
اهن الات پاسارگاد 3250 0 02166314788 1397-02-13 03:03:13
اهن الات پاسارگاد 3280 0 02166314788 1397-02-13 03:03:13
اهن الات پاسارگاد 3250 0 02166314788 1397-02-13 03:03:12
برج اهن 3140 0 02166670175 1396-11-29 02:41:16
پروفیل درویش 3010 0 66143018 1396-11-11 05:28:56
اهن الات قاضی لو 3000 0 66673939 1396-10-27 02:36:48
اهن الات قاضی لو 3060 0 66673939 1396-10-27 02:36:31
اهن الات قاضی لو 3070 0 66673939 1396-10-27 02:36:08
اهن الات قاضی لو 3100 0 66673939 1396-10-27 02:35:47
اهن الات قاضی لو 3100 0 66673939 1396-10-19 06:36:55

40*40

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن جهان 3200 0 02166671109 1397-02-18 05:41:35
اهن الات پاسارگاد 3250 0 02166314788 1397-02-13 03:03:13
اهن الات قاضی لو 3070 0 66673939 1396-10-27 02:36:08

20*20

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات پاسارگاد 3280 0 02166314788 1397-02-13 03:03:13
اهن الات قاضی لو 3100 0 66673939 1396-10-27 02:35:47

80*40

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات پاسارگاد 3250 0 02166314788 1397-02-13 03:03:12

6

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
پروفیل محمد مهدی 3135 0 02166670299 1397-01-07 01:30:12

100*20

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
پروفیل محمد مهدی 3135 0 02166670299 1397-01-07 01:30:12

60*60

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات قاضی لو 3000 0 66673939 1396-10-27 02:36:48

40*60

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات قاضی لو 3060 0 66673939 1396-10-27 02:36:31

30*30

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات قاضی لو 3100 0 66673939 1396-10-19 06:36:55

1

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات پاسارگاد 3900 0 02166314788 1397-02-13 03:03:19
اهن الات پاسارگاد 3900 0 02166314788 1397-02-13 03:03:17
اهن الات پاسارگاد 3900 0 02166314788 1397-02-13 03:03:15

80*40

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات پاسارگاد 3900 0 02166314788 1397-02-13 03:03:19

40*40

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات پاسارگاد 3900 0 02166314788 1397-02-13 03:03:17

20*20

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات پاسارگاد 3900 0 02166314788 1397-02-13 03:03:15
پروفیل محمد مهدی 3300 0 02166670299 1396-11-30 02:19:36

6

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
پروفیل محمد مهدی 31500 0 02166670299 1397-01-04 02:51:25
پروفیل محمد مهدی 3300 0 02166670299 1396-11-30 02:19:36
آریا فلز 3050 2900 02166670055 1396-10-19 05:55:54

60*60

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آریا فلز 3050 2900 02166670055 1396-10-19 05:55:54

4

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آریا فلز 3050 2900 02166670055 1396-10-19 05:55:49

2

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
پروفیل 110 0 2860 02155509837 1396-10-25 05:21:26

2

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
توبا 2900 0 02155449728 1396-10-17 23:09:25

تبلیغات