021-88944617

دانلود اپلیکیشن سامانه آهن

ورق مبارکه


       
       
اخبار

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


قیمت آهن آلات نامدار

قیمت میلگرد زارعی

قیمت میلگرد نیشابور


تالار گفتگو

افزایش قیمت قوطی:
قیمت قوطی و پروفیل نسبت به روز گذشته ۲۰۰ تومن افزایش پیدا کرد.

ثبات قیمت:
نرخ اکثر تولید کنندگان ‍ پروفیل z نسبت به روز گذشته ثابت بود

افزایش قیمت:
قیمت های نبشی ناودانی و س‍ری نسبت به روز گذشته ۲۰ الی ۷۰ تومن افزایش یافت


12

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا سیاه 6420 0 09201140382 1398-03-05 16:38:06
اهن الات نامدار ودارا سیاه 0 6420 09201140382 1398-03-05 16:34:58
اهن الات نامدار ودارا سیاه 0 6600 09201140382 1398-02-29 17:42:09
دسا سیاه 68000 66900 02155223000 1398-02-28 11:18:02

3

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا سیاه 0 6580 09201140382 1398-03-05 16:36:48
مجید سیاه 5550 09363430601 1397-12-20 05:02:45
اهن الات نامدار ودارا سیاه 0 4650 09201140382 1397-10-29 06:30:45
آهن آلات عرفان سیاه 2990 0 02166675530 1397-02-09 04:23:32
برشکاری نقوی سیاه 2850 0 02166672853 1396-12-02 07:23:23
برشکاری سبحان سیاه 2800 0 02155509750 1396-11-23 03:21:25

6

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا سیاه 0 6420 09201140382 1398-03-05 16:36:45
اهن الات نامدار ودارا سیاه 0 6400 09201140382 1398-03-05 16:29:31
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵ سیاه 6750 0 02166672957 1398-02-31 02:21:10
دسا سیاه 68000 67000 02155223000 1398-02-28 11:17:48
سپاهان برش سیاه 2900 0 02155229675 1397-02-17 02:06:05
سپاهان برش سیاه 3100 0 02155229675 1397-02-17 02:01:57
سپاهان برش سیاه 2950 0 02155229675 1397-02-17 02:00:24

15

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا سیاه 0 6420 09201140382 1398-03-05 16:35:09
اهن الات نامدار ودارا سیاه 6550 0 09201140382 1398-03-01 17:24:50
دسا سیاه 68000 66900 02155223000 1398-02-28 11:18:19
آهن آنلاین سیاه 0 6430 02154712 1398-01-25 00:00:00
فی آهن سیاه 0 6430 02166316099 1398-01-24 00:00:00
فی آهن سیاه 0 6060 02166316099 1398-01-20 00:00:00
فی آهن سیاه 0 6060 02166316099 1398-01-19 00:00:00

8

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا سیاه 0 6400 09201140382 1398-03-05 16:29:20
اهن الات نامدار ودارا سیاه 0 6400 09201140382 1398-03-05 16:24:06
دسا سیاه 68000 66900 02155223000 1398-02-28 11:17:53
اهن الات نامدار ودارا سیاه 0 4260 09201140382 1397-10-29 06:31:52

10

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا سیاه 0 6400 09201140382 1398-03-05 16:29:11
اهن الات نامدار ودارا سیاه 0 6400 09201140382 1398-03-05 16:24:17
دسا سیاه 68000 67000 02155223000 1398-02-28 11:18:06
دسا سیاه 68000 66900 02155223000 1398-02-28 11:17:57
اهن الات نامدار ودارا سیاه 0 4340 09201140382 1397-10-29 06:32:38
فولاد ملی سیاه 2920 0 66672213 1396-12-05 04:57:07

0.47

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فرم گستر رنگی 13200 0 02155440024 1398-02-30 14:55:01

2.5

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
برشکاری طاها سیاه 5800 0 02166672614 1398-02-22 17:20:14
مجید سیاه 5640 09363430601 1397-12-20 05:06:52

2

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مجید اسید شویی 5800 09363430601 1397-12-20 05:09:46
مجید روغنی 6700 09363430601 1397-12-20 05:08:21
اهن الات خاکسار سیاه 3030 0 02435265636 1397-02-08 08:49:28
برشکاری نقوی سیاه 2970 0 02166672853 1396-12-02 07:26:12
برشکاری نقوی سیاه 2970 0 02166672853 1396-12-02 07:25:17
برشکاری نقوی سیاه 2970 0 02166672853 1396-12-02 07:24:42
اهن الات حیدری سیاه 3200 0 02166674538 1396-12-02 04:21:43
برشکاری حسینی نسب سیاه 3020 0 02155504747 1396-11-28 05:21:16

5

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا سیاه 0 4440 09201140382 1397-10-29 06:37:20
سپاهان برش سیاه 2950 0 02155229675 1397-02-17 01:59:09

4

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا سیاه 0 4700 09201140382 1397-10-29 06:31:08
سپاهان برش اسید شویی 3150 0 02155229675 1397-02-17 02:03:30
آهن آلات عرفان سیاه 2910 0 02166675530 1396-12-24 03:35:29

0.3

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
تجارت غرب رنگی 7300 0 ۰۵۵۲۸۸۸۵۵۵ 1397-09-09 07:25:28

0.6

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
تجارت غرب روغنی 8500 8501 ۰۵۵۲۸۸۸۵۵۵ 1397-09-09 06:31:17

0.5

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
ورق حیدری روغنی 3330 0 02155533791 1396-11-23 04:25:50

1.25

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
برشکاری ایرانیان روغنی 3160 0 02155446500 1396-11-20 02:50:53

تبلیغات