021-88944617

دانلود اپلیکیشن سامانه آهن

ورق کاویان


       
       

قیمت روز ورق
نوع قیمت بنگاه
اخبار

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


قیمت آهن آلات نامدار

قیمت میلگرد زارعی

قیمت میلگرد نیشابور


تالار گفتگو

افزایش قیمت قوطی:
قیمت قوطی و پروفیل نسبت به روز گذشته ۲۰۰ تومن افزایش پیدا کرد.

ثبات قیمت:
نرخ اکثر تولید کنندگان ‍ پروفیل z نسبت به روز گذشته ثابت بود

افزایش قیمت:
قیمت های نبشی ناودانی و س‍ری نسبت به روز گذشته ۲۰ الی ۷۰ تومن افزایش یافت


15

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا سیاه 0 6530 09201140382 1398-03-01 17:53:53
اهن الات نامدار ودارا سیاه 0 6470 09201140382 1398-03-01 17:41:55
آهن آنلاین سیاه 0 6220 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6320 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6270 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6220 02154712 1398-01-27 00:00:00
اهن الات نامدار ودارا سیاه 5 3780 09201140382 1397-10-25 07:34:05

20

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا سیاه 0 6320 09201140382 1398-03-01 17:49:58
آهن آنلاین سیاه 0 5790 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 5560 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 5780 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 5670 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 5780 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 5750 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 5790 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 5810 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 5700 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 5780 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 5750 02154712 1398-01-27 00:00:00
نرخ آهن سیاه 5165 02188945129 1398-01-12 10:25:22
نرخ آهن سیاه 4300 4153 02188945129 1398-01-12 10:25:13
نرخ آهن سیاه 4345 4353 02188945129 1398-01-12 10:25:08
آسان فولاد ایرانیان سیاه 4630 0 021222222188 1397-11-23 23:34:27
آسان فولاد ایرانیان سیاه 4320 4350 021222222188 1397-11-23 11:50:00
اهن الات نامدار ودارا سیاه 3865 0 09201140382 1397-10-25 07:41:18
اهن الات نامدار ودارا سیاه 5 3700 09201140382 1397-10-25 07:34:05
اهن الات نامدار ودارا سیاه 5 3680 09201140382 1397-10-25 07:34:05

50

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین سیاه 0 5830 02154712 1398-02-02 00:00:00
فی آهن سیاه 0 5490 02166316099 1398-01-20 00:00:00
فی آهن سیاه 0 5490 02166316099 1398-01-19 00:00:00

40

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین سیاه 0 5820 02154712 1398-02-02 00:00:00

35

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین سیاه 0 5730 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 5910 02154712 1398-02-02 00:00:00

30

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین سیاه 0 5920 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 5810 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 5900 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 5940 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 5920 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 5940 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 5920 02154712 1398-01-27 00:00:00
اهن الات نامدار ودارا سیاه 5 3700 09201140382 1397-10-25 07:34:05

25

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین سیاه 0 5790 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 5760 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 5660 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 5780 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 5750 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 5790 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 5690 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 5790 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 5780 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 5750 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 5950 02154712 1398-01-25 00:00:00
فی آهن سیاه 0 6080 02166316099 1398-01-24 00:00:00
اهن الات نامدار ودارا سیاه 3865 0 09201140382 1397-10-25 07:41:18
اهن الات نامدار ودارا سیاه 5 3670 09201140382 1397-10-25 07:34:05
اهن الات نامدار ودارا سیاه 5 3680 09201140382 1397-10-25 07:34:05

12

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین سیاه 0 6180 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 5890 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6280 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6180 02154712 1398-01-27 00:00:00
اهن الات نامدار ودارا سیاه 5 3780 09201140382 1397-10-25 07:34:05

10

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین سیاه 0 6170 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6370 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6380 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6170 02154712 1398-01-27 00:00:00
اهن الات نامدار ودارا سیاه 5 3780 09201140382 1397-10-25 07:34:05

تبلیغات