021-88944617

دانلود اپلیکیشن سامانه آهن

قیمت آهن

ورق 0.4


       
       


اخبار

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


قیمت آهن آلات نامدار

قیمت میلگرد زارعی

قیمت میلگرد نیشابور


تالار گفتگو

افزایش قیمت قوطی:
قیمت قوطی و پروفیل نسبت به روز گذشته ۲۰۰ تومن افزایش پیدا کرد.

ثبات قیمت:
نرخ اکثر تولید کنندگان ‍ پروفیل z نسبت به روز گذشته ثابت بود

افزایش قیمت:
قیمت های نبشی ناودانی و س‍ری نسبت به روز گذشته ۲۰ الی ۷۰ تومن افزایش یافت


0.4

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین رنگی 0 41040 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 42040 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 10520 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 10560 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 10410 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 10370 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 9080 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 9120 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 9080 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 10500 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 10390 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 10350 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 10540 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 9080 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 9080 02154712 1398-01-29 00:00:00

0.4

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین روغنی 0 9120 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 14220 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 14220 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 14480 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 14220 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 14220 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 14480 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 9120 02154712 1398-01-29 00:00:00

0.4

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین گالوانیزه 0 10600 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 10700 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 10770 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 10600 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 42040 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 41040 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 10700 02154712 1398-01-29 00:00:00
اهن لک گالوانیزه 4300 0 02166674262 1396-12-07 03:39:27

0.4

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
صنايع فولاد سام گالوانیزه 4380 0 02166675600 1396-11-30 04:22:21

0.4

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین گالوانیزه 0 10690 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 10690 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 10690 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 42040 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 41040 02154712 1398-01-27 00:00:00

تبلیغات