021-88944617

دانلود اپلیکیشن سامانه آهن

ورق 0.5


       
       

قیمت روز ورق
نوع قیمت بنگاه
اخبار

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


قیمت آهن آلات نامدار

قیمت میلگرد زارعی

قیمت میلگرد نیشابور


تالار گفتگو

افزایش قیمت قوطی:
قیمت قوطی و پروفیل نسبت به روز گذشته ۲۰۰ تومن افزایش پیدا کرد.

ثبات قیمت:
نرخ اکثر تولید کنندگان ‍ پروفیل z نسبت به روز گذشته ثابت بود

افزایش قیمت:
قیمت های نبشی ناودانی و س‍ری نسبت به روز گذشته ۲۰ الی ۷۰ تومن افزایش یافت


0.5

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
ورق حیدری روغنی 3330 0 02155533791 1396-11-23 04:25:50

0.5

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین گالوانیزه 0 10040 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 10000 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 10190 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 10100 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 10120 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 32140 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 38940 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 38640 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 10040 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 10000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 10190 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 10100 02154712 1398-01-29 00:00:00
اهن لک گالوانیزه 3930 0 02166674262 1396-12-07 15:06:13

0.5

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین رنگی 0 38940 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 38640 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 32140 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9910 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9870 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 10060 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 10020 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 8370 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 8330 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 8370 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 8330 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7300 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 8220 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 8180 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 8220 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 8180 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9890 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9850 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 10040 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 10000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 8180 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7300 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 8220 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 8180 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 8220 02154712 1398-01-29 00:00:00

0.5

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین روغنی 0 8370 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 8370 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 12220 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 12812 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 12220 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 12220 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 12220 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 12812 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 12220 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 12220 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 8370 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 8370 02154712 1398-01-29 00:00:00

0.5

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین روغنی 0 8220 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 8220 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 8220 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 8220 02154712 1398-01-29 00:00:00

0.5

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین گالوانیزه 0 10310 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 10250 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 10460 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 10550 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 10310 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 10250 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 10460 02154712 1398-01-29 00:00:00

0.5

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین گالوانیزه 0 10140 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 10190 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 10190 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 10140 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 10140 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 10190 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 10190 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 38640 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 32140 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 38940 02154712 1398-01-27 00:00:00

تبلیغات