021-88944617

دانلود اپلیکیشن سامانه آهن

ورق 0.55


       
       

قیمت روز ورق
نوع قیمت
12 مبارکه 6420
3 مبارکه 6580
6 مبارکه 6420
15 مبارکه 6420
12 مبارکه 6420
30 اکسین 6200
10 اکسین 6700
40 اکسین 6200
25 اکسین 6200
15 اکسین 6700
اخبار

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


قیمت آهن آلات نامدار

قیمت میلگرد زارعی

قیمت میلگرد نیشابور


تالار گفتگو

افزایش قیمت قوطی:
قیمت قوطی و پروفیل نسبت به روز گذشته ۲۰۰ تومن افزایش پیدا کرد.

ثبات قیمت:
نرخ اکثر تولید کنندگان ‍ پروفیل z نسبت به روز گذشته ثابت بود

افزایش قیمت:
قیمت های نبشی ناودانی و س‍ری نسبت به روز گذشته ۲۰ الی ۷۰ تومن افزایش یافت


0.55

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
شرکت سینا کابین همدان گالوانیزه 101500 0 08134586221 1398-02-31 12:54:37

0.55

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9535 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9495 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9620 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9580 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9475 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9515 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9600 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9560 02154712 1398-01-29 00:00:00

0.55

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین گالوانیزه 0 10085 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9875 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 10170 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9960 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9875 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9960 02154712 1398-01-29 00:00:00

0.55

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9660 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9575 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9750 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9665 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9665 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9575 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9750 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9660 02154712 1398-01-29 00:00:00

تبلیغات