021-88944617

دانلود اپلیکیشن سامانه آهن

ورق 0.6


       
       

قیمت روز ورق
نوع قیمت بنگاه
اخبار

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


قیمت آهن آلات نامدار

قیمت میلگرد زارعی

قیمت میلگرد نیشابور


تالار گفتگو

افزایش قیمت قوطی:
قیمت قوطی و پروفیل نسبت به روز گذشته ۲۰۰ تومن افزایش پیدا کرد.

ثبات قیمت:
نرخ اکثر تولید کنندگان ‍ پروفیل z نسبت به روز گذشته ثابت بود

افزایش قیمت:
قیمت های نبشی ناودانی و س‍ری نسبت به روز گذشته ۲۰ الی ۷۰ تومن افزایش یافت


0.6

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
تجارت غرب روغنی 8500 8501 ۰۵۵۲۸۸۸۵۵۵ 1397-09-09 06:31:17

0.6

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9290 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9200 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9350 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9260 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 38540 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9290 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9200 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9350 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9260 02154712 1398-01-29 00:00:00

0.6

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین رنگی 0 38540 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9160 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9120 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9220 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9180 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7180 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7140 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7140 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7080 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7120 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7120 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7080 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9140 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9100 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9200 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9160 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7120 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7080 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7120 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7080 02154712 1398-01-29 00:00:00

0.6

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین روغنی 0 7180 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7180 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 12290 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 12290 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 12290 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 12290 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7180 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7180 02154712 1398-01-29 00:00:00

0.6

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین روغنی 0 7120 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7120 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7120 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7120 02154712 1398-01-29 00:00:00

0.6

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9560 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9620 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9500 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9710 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9620 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9500 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9560 02154712 1398-01-29 00:00:00

0.6

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9260 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9290 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9200 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9350 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9290 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9200 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9350 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9260 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 38540 02154712 1398-01-27 00:00:00

تبلیغات