021-88944617

دانلود اپلیکیشن سامانه آهن

ورق 2


       
       

قیمت روز ورق
نوع قیمت بنگاه
اخبار

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


قیمت آهن آلات نامدار

قیمت میلگرد زارعی

قیمت میلگرد نیشابور


تالار گفتگو

افزایش قیمت قوطی:
قیمت قوطی و پروفیل نسبت به روز گذشته ۲۰۰ تومن افزایش پیدا کرد.

ثبات قیمت:
نرخ اکثر تولید کنندگان ‍ پروفیل z نسبت به روز گذشته ثابت بود

افزایش قیمت:
قیمت های نبشی ناودانی و س‍ری نسبت به روز گذشته ۲۰ الی ۷۰ تومن افزایش یافت


2

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مجید اسید شویی 5800 09363430601 1397-12-20 05:09:46
مجید روغنی 6700 09363430601 1397-12-20 05:08:21
اهن الات خاکسار سیاه 3030 0 02435265636 1397-02-08 08:49:28
برشکاری نقوی سیاه 2970 0 02166672853 1396-12-02 07:26:12
برشکاری نقوی سیاه 2970 0 02166672853 1396-12-02 07:25:17
برشکاری نقوی سیاه 2970 0 02166672853 1396-12-02 07:24:42
اهن الات حیدری سیاه 3200 0 02166674538 1396-12-02 04:21:43
برشکاری حسینی نسب سیاه 3020 0 02155504747 1396-11-28 05:21:16

2

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵ روغنی 7500 0 02166672957 1398-03-01 01:33:08
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵ روغنی 7500 0 02166672957 1398-02-31 02:15:34

2

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8850 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8840 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8750 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8940 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8940 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8840 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8750 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8850 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 33740 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 34140 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 33740 02154712 1398-01-29 00:00:00
مجید گالوانیزه 8800 09363430601 1397-12-20 05:02:18
اهن لک گالوانیزه 3900 0 02166674262 1396-12-07 15:08:58
اهن لک گالوانیزه 3880 0 02166674262 1396-12-07 15:07:46

2

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵ روغنی 7500 0 02166672957 1398-02-26 01:12:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8820 02154712 1398-02-04 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8860 02154712 1398-02-04 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8770 02154712 1398-02-04 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8810 02154712 1398-02-04 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 6880 02154712 1398-02-03 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 6920 02154712 1398-02-03 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 6880 02154712 1398-02-03 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 33740 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 6920 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 6920 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 34140 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 33740 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 6830 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 6870 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 6830 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 6920 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 6920 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8760 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8720 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8810 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8770 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 6870 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8940 02154712 1398-01-31 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8850 02154712 1398-01-31 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8750 02154712 1398-01-31 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8840 02154712 1398-01-31 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8690 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8600 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8790 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8750 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 6830 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 6830 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 6870 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 6870 02154712 1398-01-29 00:00:00

2

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین روغنی 0 6920 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 6920 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 5630 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6230 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6200 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6280 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6200 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6200 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6200 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6200 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6200 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6150 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6350 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 5920 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6160 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6020 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6350 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6150 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6180 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6350 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6150 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6350 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6150 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6350 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6350 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6350 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 5630 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 6920 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 6920 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6150 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6180 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6320 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6320 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6320 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6320 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6150 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6320 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6350 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6150 02154712 1398-01-27 00:00:00

2

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین روغنی 0 6870 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 6870 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 6870 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 6870 02154712 1398-01-29 00:00:00

2

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8840 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8750 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8940 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8850 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8840 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8750 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8940 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8850 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 33740 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 33740 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 34140 02154712 1398-01-27 00:00:00

تبلیغات