021-88944617

دانلود اپلیکیشن سامانه آهن

قیمت آهن

ورق 20


       
       


اخبار

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


قیمت آهن آلات نامدار

قیمت میلگرد زارعی

قیمت میلگرد نیشابور


تالار گفتگو

افزایش قیمت قوطی:
قیمت قوطی و پروفیل نسبت به روز گذشته ۲۰۰ تومن افزایش پیدا کرد.

ثبات قیمت:
نرخ اکثر تولید کنندگان ‍ پروفیل z نسبت به روز گذشته ثابت بود

افزایش قیمت:
قیمت های نبشی ناودانی و س‍ری نسبت به روز گذشته ۲۰ الی ۷۰ تومن افزایش یافت


20

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین سیاه 0 5970 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 5700 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 5950 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 5950 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 5950 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 5980 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 5980 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 5950 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 5950 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 5950 02154712 1398-01-27 00:00:00
نرخ آهن سیاه 3900 4103 02188945129 1397-11-28 10:04:44
اهن الات نامدار ودارا سیاه 4045 0 02122222188 1397-10-25 07:41:18

20

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا سیاه 0 6450 02122222188 1398-02-28 17:04:49
آهن آنلاین سیاه 0 5790 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 5560 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 5780 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 5670 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 5780 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 5750 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 5790 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 5810 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 5700 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 5780 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 5750 02154712 1398-01-27 00:00:00
نرخ آهن سیاه 5165 02188945129 1398-01-12 10:25:22
نرخ آهن سیاه 4300 4153 02188945129 1398-01-12 10:25:13
نرخ آهن سیاه 4345 4353 02188945129 1398-01-12 10:25:08
آسان فولاد ایرانیان سیاه 4630 0 021222222188 1397-11-23 23:34:27
آسان فولاد ایرانیان سیاه 4320 4350 021222222188 1397-11-23 11:50:00
اهن الات نامدار ودارا سیاه 3865 0 02122222188 1397-10-25 07:41:18
اهن الات نامدار ودارا سیاه 5 3700 02122222188 1397-10-25 07:34:05
اهن الات نامدار ودارا سیاه 5 3680 02122222188 1397-10-25 07:34:05

20

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا سیاه 7000 0 02122222188 1398-02-28 16:28:55
اهن الات نامدار ودارا سیاه 7000 0 02122222188 1398-02-28 16:28:00

20

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین سیاه 0 6080 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6080 02154712 1398-01-27 00:00:00
فی آهن سیاه 0 6350 02166316099 1398-01-24 00:00:00
فی آهن سیاه 0 5620 02166316099 1398-01-19 00:00:00

تبلیغات