021-88944617

دانلود اپلیکیشن سامانه آهن

قیمت آهن

ورق 30


       
       


اخبار

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


قیمت آهن آلات نامدار

قیمت میلگرد زارعی

قیمت میلگرد نیشابور


تالار گفتگو

افزایش قیمت قوطی:
قیمت قوطی و پروفیل نسبت به روز گذشته ۲۰۰ تومن افزایش پیدا کرد.

ثبات قیمت:
نرخ اکثر تولید کنندگان ‍ پروفیل z نسبت به روز گذشته ثابت بود

افزایش قیمت:
قیمت های نبشی ناودانی و س‍ری نسبت به روز گذشته ۲۰ الی ۷۰ تومن افزایش یافت


30

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا سیاه 0 6390 02122222188 1398-02-28 17:11:13
آهن آنلاین سیاه 0 6120 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 5850 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6030 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6000 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6000 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6000 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6000 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6000 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6000 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6030 02154712 1398-01-27 00:00:00

30

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین سیاه 0 5920 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 5810 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 5900 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 5940 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 5920 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 5940 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 5920 02154712 1398-01-27 00:00:00
اهن الات نامدار ودارا سیاه 5 3700 02122222188 1397-10-25 07:34:05

30

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا سیاه 7000 0 02122222188 1398-02-28 16:28:44

تبلیغات