021-88944617

دانلود اپلیکیشن سامانه آهن

نبشی ظهوریان


       
       

قیمت روز نبشی
نوع قیمت بنگاه
اخبار

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


قیمت آهن آلات نامدار

قیمت میلگرد زارعی

قیمت میلگرد نیشابور


تالار گفتگو

افزایش قیمت قوطی:
قیمت قوطی و پروفیل نسبت به روز گذشته ۲۰۰ تومن افزایش پیدا کرد.

ثبات قیمت:
نرخ اکثر تولید کنندگان ‍ پروفیل z نسبت به روز گذشته ثابت بود

افزایش قیمت:
قیمت های نبشی ناودانی و س‍ری نسبت به روز گذشته ۲۰ الی ۷۰ تومن افزایش یافت


6

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 5050 5000 09121542938 1398-02-30 16:11:16

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 5050 5000 09121542938 1398-02-30 16:08:31

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 5050 5000 09121542938 1398-02-30 16:05:57

5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 5050 5000 09121542938 1398-02-30 16:05:07

4

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 5050 5000 09121542938 1398-02-30 16:04:42

3

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 5200 5100 09121542938 1398-02-29 13:56:16

60*60

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین 0 4920 02154712 1398-02-03 00:00:00
آهن آنلاین 0 4850 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین 0 5050 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین 0 5050 02154712 1398-01-31 00:00:00
آهن آنلاین 0 5050 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 4950 02154712 1398-01-26 00:00:00
آهن آنلاین 0 5050 02154712 1398-01-26 00:00:00
آهن آنلاین 0 5100 02154712 1398-01-25 00:00:00
آهن آنلاین 0 5050 02154712 1398-01-25 00:00:00
فی آهن 0 5170 02166316099 1398-01-24 00:00:00
فی آهن 0 5250 02166316099 1398-01-24 00:00:00
فی آهن 0 4850 02166316099 1398-01-20 00:00:00
فی آهن 0 4850 02166316099 1398-01-20 00:00:00
فی آهن 0 4850 02166316099 1398-01-19 00:00:00
فی آهن 0 4850 02166316099 1398-01-19 00:00:00

50*50

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین 0 4920 02154712 1398-02-03 00:00:00
آهن آنلاین 0 5050 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین 0 4850 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین 0 5050 02154712 1398-01-31 00:00:00
آهن آنلاین 0 5050 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 5050 02154712 1398-01-26 00:00:00
آهن آنلاین 0 4950 02154712 1398-01-26 00:00:00
آهن آنلاین 0 5050 02154712 1398-01-25 00:00:00
آهن آنلاین 0 5100 02154712 1398-01-25 00:00:00
فی آهن 0 5170 02166316099 1398-01-24 00:00:00
فی آهن 0 5250 02166316099 1398-01-24 00:00:00
فی آهن 0 4850 02166316099 1398-01-20 00:00:00
فی آهن 0 4850 02166316099 1398-01-20 00:00:00
فی آهن 0 4850 02166316099 1398-01-19 00:00:00
فی آهن 0 4850 02166316099 1398-01-19 00:00:00

40*40

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین 0 4920 02154712 1398-02-03 00:00:00
آهن آنلاین 0 5100 02154712 1398-02-03 00:00:00
آهن آنلاین 0 4850 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین 0 5050 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین 0 5100 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین 0 5100 02154712 1398-01-31 00:00:00
آهن آنلاین 0 5050 02154712 1398-01-31 00:00:00
آهن آنلاین 0 5100 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 5050 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 4950 02154712 1398-01-26 00:00:00
آهن آنلاین 0 5050 02154712 1398-01-26 00:00:00
آهن آنلاین 0 5100 02154712 1398-01-25 00:00:00
آهن آنلاین 0 5050 02154712 1398-01-25 00:00:00
فی آهن 0 5170 02166316099 1398-01-24 00:00:00
فی آهن 0 5250 02166316099 1398-01-24 00:00:00
فی آهن 0 4850 02166316099 1398-01-20 00:00:00
فی آهن 0 4850 02166316099 1398-01-20 00:00:00
فی آهن 0 4850 02166316099 1398-01-19 00:00:00
فی آهن 0 4850 02166316099 1398-01-19 00:00:00

80*80

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین 0 4920 02154712 1398-02-03 00:00:00
آهن آنلاین 0 5050 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین 0 4850 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین 0 5050 02154712 1398-01-31 00:00:00
آهن آنلاین 0 5050 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 4950 02154712 1398-01-26 00:00:00
آهن آنلاین 0 5050 02154712 1398-01-26 00:00:00
آهن آنلاین 0 5100 02154712 1398-01-25 00:00:00
آهن آنلاین 0 5050 02154712 1398-01-25 00:00:00
فی آهن 0 5170 02166316099 1398-01-24 00:00:00
فی آهن 0 5250 02166316099 1398-01-24 00:00:00
فی آهن 0 4850 02166316099 1398-01-20 00:00:00
فی آهن 0 4850 02166316099 1398-01-19 00:00:00

30*30

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین 0 5115 02154712 1398-02-03 00:00:00
آهن آنلاین 0 5115 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین 0 5115 02154712 1398-01-31 00:00:00
آهن آنلاین 0 5115 02154712 1398-01-29 00:00:00

25*25

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین 0 5155 02154712 1398-02-03 00:00:00
آهن آنلاین 0 5155 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین 0 5155 02154712 1398-01-31 00:00:00
آهن آنلاین 0 5155 02154712 1398-01-29 00:00:00

100*100

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین 0 4920 02154712 1398-02-03 00:00:00
آهن آنلاین 0 4850 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین 0 4950 02154712 1398-01-26 00:00:00
آهن آنلاین 0 5100 02154712 1398-01-25 00:00:00
فی آهن 0 5170 02166316099 1398-01-24 00:00:00
فی آهن 0 4850 02166316099 1398-01-20 00:00:00
فی آهن 0 4850 02166316099 1398-01-19 00:00:00

تبلیغات