021-88944617

دانلود اپلیکیشن سامانه آهن

callUs


       
       
اخبار

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


قیمت آهن آلات نامدار

قیمت میلگرد زارعی

قیمت میلگرد نیشابور


تالار گفتگو

افزایش قیمت قوطی:
قیمت قوطی و پروفیل نسبت به روز گذشته ۲۰۰ تومن افزایش پیدا کرد.

ثبات قیمت:
نرخ اکثر تولید کنندگان ‍ پروفیل z نسبت به روز گذشته ثابت بود

افزایش قیمت:
قیمت های نبشی ناودانی و س‍ری نسبت به روز گذشته ۲۰ الی ۷۰ تومن افزایش یافت


8

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا سیاه 0 6370 09201140382 1398-03-04 18:33:33
اهن الات نامدار ودارا سیاه 0 6480 09201140382 1398-03-04 18:28:13
دسا سیاه 68000 66900 02155223000 1398-02-28 11:17:53
اهن الات نامدار ودارا سیاه 0 4260 09201140382 1397-10-29 06:31:52

10

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا سیاه 0 6370 09201140382 1398-03-04 18:33:24
اهن الات نامدار ودارا سیاه 0 6430 09201140382 1398-03-04 18:27:46
دسا سیاه 68000 67000 02155223000 1398-02-28 11:18:06
دسا سیاه 68000 66900 02155223000 1398-02-28 11:17:57
اهن الات نامدار ودارا سیاه 0 4340 09201140382 1397-10-29 06:32:38
فولاد ملی سیاه 2920 0 66672213 1396-12-05 04:57:07

6

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا سیاه 0 6430 09201140382 1398-03-04 18:28:46
اهن الات نامدار ودارا سیاه 0 6370 09201140382 1398-03-01 17:26:11
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵ سیاه 6750 0 02166672957 1398-02-31 02:21:10
دسا سیاه 68000 67000 02155223000 1398-02-28 11:17:48
سپاهان برش سیاه 2900 0 02155229675 1397-02-17 02:06:05
سپاهان برش سیاه 3100 0 02155229675 1397-02-17 02:01:57
سپاهان برش سیاه 2950 0 02155229675 1397-02-17 02:00:24

12

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا سیاه 0 6370 09201140382 1398-03-01 17:27:27
اهن الات نامدار ودارا سیاه 6550 0 09201140382 1398-03-01 17:25:00
اهن الات نامدار ودارا سیاه 0 6600 09201140382 1398-02-29 17:42:09
دسا سیاه 68000 66900 02155223000 1398-02-28 11:18:02

15

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا سیاه 0 6370 09201140382 1398-03-01 17:27:16
اهن الات نامدار ودارا سیاه 6550 0 09201140382 1398-03-01 17:24:50
دسا سیاه 68000 66900 02155223000 1398-02-28 11:18:19
آهن آنلاین سیاه 0 6430 02154712 1398-01-25 00:00:00
فی آهن سیاه 0 6430 02166316099 1398-01-24 00:00:00
فی آهن سیاه 0 6060 02166316099 1398-01-20 00:00:00
فی آهن سیاه 0 6060 02166316099 1398-01-19 00:00:00

3

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا سیاه 0 6580 09201140382 1398-03-01 17:27:03
مجید سیاه 5550 09363430601 1397-12-20 05:02:45
اهن الات نامدار ودارا سیاه 0 4650 09201140382 1397-10-29 06:30:45
آهن آلات عرفان سیاه 2990 0 02166675530 1397-02-09 04:23:32
برشکاری نقوی سیاه 2850 0 02166672853 1396-12-02 07:23:23
برشکاری سبحان سیاه 2800 0 02155509750 1396-11-23 03:21:25

0.47

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فرم گستر رنگی 13200 0 02155440024 1398-02-30 14:55:01

2.5

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
برشکاری طاها سیاه 5800 0 02166672614 1398-02-22 17:20:14
مجید سیاه 5640 09363430601 1397-12-20 05:06:52

2

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مجید اسید شویی 5800 09363430601 1397-12-20 05:09:46
مجید روغنی 6700 09363430601 1397-12-20 05:08:21
اهن الات خاکسار سیاه 3030 0 02435265636 1397-02-08 08:49:28
برشکاری نقوی سیاه 2970 0 02166672853 1396-12-02 07:26:12
برشکاری نقوی سیاه 2970 0 02166672853 1396-12-02 07:25:17
برشکاری نقوی سیاه 2970 0 02166672853 1396-12-02 07:24:42
اهن الات حیدری سیاه 3200 0 02166674538 1396-12-02 04:21:43
برشکاری حسینی نسب سیاه 3020 0 02155504747 1396-11-28 05:21:16

5

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا سیاه 0 4440 09201140382 1397-10-29 06:37:20
سپاهان برش سیاه 2950 0 02155229675 1397-02-17 01:59:09

4

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا سیاه 0 4700 09201140382 1397-10-29 06:31:08
سپاهان برش اسید شویی 3150 0 02155229675 1397-02-17 02:03:30
آهن آلات عرفان سیاه 2910 0 02166675530 1396-12-24 03:35:29

0.3

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
تجارت غرب رنگی 7300 0 ۰۵۵۲۸۸۸۵۵۵ 1397-09-09 07:25:28

0.6

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
تجارت غرب روغنی 8500 8501 ۰۵۵۲۸۸۸۵۵۵ 1397-09-09 06:31:17

0.5

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
ورق حیدری روغنی 3330 0 02155533791 1396-11-23 04:25:50

1.25

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
برشکاری ایرانیان روغنی 3160 0 02155446500 1396-11-20 02:50:53

20

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا سیاه 6900 0 09201140382 1398-03-04 18:33:19

25

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا سیاه 6700 0 09201140382 1398-03-04 18:33:12

35

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا سیاه 6800 0 09201140382 1398-03-04 18:33:07

45

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا سیاه 6800 0 09201140382 1398-03-04 18:33:00

40

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا سیاه 6800 0 09201140382 1398-03-04 18:32:45

50

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا سیاه 7500 0 09201140382 1398-03-04 18:32:26

30

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا سیاه 6900 0 09201140382 1398-03-04 18:32:23

6

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فولاد فورج آلیاژی 4200 0 02166674656 1396-12-05 05:32:24
فروشگاه سلطانی آلیاژی 5000 0 02166674530 1396-11-30 05:29:39

10

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
سدید فولادنما ایرانیان آلیاژی 4600 0 66672354 1396-11-28 04:09:46

8

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فولاد آساب آلیاژی 4500 0 02166673234 1396-11-28 03:37:29

8

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا سیاه 0 6850 09201140382 1398-03-04 18:29:57
اهن الات نامدار ودارا سیاه 0 4510 09201140382 1397-11-14 06:46:08

12

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا سیاه 0 6630 09201140382 1398-03-04 18:23:01
آهن آنلاین سیاه 0 6400 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6280 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6390 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6390 02154712 1398-01-27 00:00:00

15

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا سیاه 0 6740 09201140382 1398-03-04 18:06:49
آهن آنلاین سیاه 0 6470 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6300 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6350 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6350 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6390 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6350 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6350 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6350 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6390 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6350 02154712 1398-01-27 00:00:00

25

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا سیاه 0 6280 09201140382 1398-03-04 18:06:36
آهن آنلاین سیاه 0 6040 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 5700 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 5950 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 5980 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 5950 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 5950 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 5950 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 5980 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 5950 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 5950 02154712 1398-01-27 00:00:00

40

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا سیاه 0 6280 09201140382 1398-03-04 18:06:17
آهن آنلاین سیاه 0 6020 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 5800 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 3996 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 3996 02154712 1398-01-27 00:00:00
فی آهن سیاه 0 5460 02166316099 1398-01-19 00:00:00

10

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا سیاه 0 6740 09201140382 1398-03-04 18:04:55
آهن آنلاین سیاه 0 6470 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6300 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6390 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6350 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6350 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6350 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6350 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6390 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6350 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6350 02154712 1398-01-27 00:00:00
اهن الات نامدار ودارا سیاه 0 4560 09201140382 1397-11-06 09:29:13
تامین فولاد سیاه 3200 0 02166674619 1396-11-28 05:34:33

30

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا سیاه 0 6260 09201140382 1398-03-04 18:04:41
آهن آنلاین سیاه 0 6120 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 5850 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6030 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6000 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6000 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6000 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6000 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6000 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6000 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6030 02154712 1398-01-27 00:00:00

35

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین سیاه 0 5700 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6020 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6030 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6030 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 5900 02154712 1398-01-25 00:00:00
فی آهن سیاه 0 5900 02166316099 1398-01-24 00:00:00
اهن الات نامدار ودارا سیاه 0 4210 09201140382 1397-11-13 07:55:14

60

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین سیاه 0 6240 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 5850 02154712 1398-02-02 00:00:00

50

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین سیاه 0 6120 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 5800 02154712 1398-02-02 00:00:00

45

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین سیاه 0 6270 02154712 1398-02-02 00:00:00
فی آهن سیاه 0 6020 02166316099 1398-01-20 00:00:00

20

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین سیاه 0 5970 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 5700 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 5950 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 5950 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 5950 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 5980 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 5980 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 5950 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 5950 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 5950 02154712 1398-01-27 00:00:00
نرخ آهن سیاه 3900 4103 02188945129 1397-11-28 10:04:44
اهن الات نامدار ودارا سیاه 4045 0 09201140382 1397-10-25 07:41:18

100

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین سیاه 0 4080 02154712 1398-02-02 00:00:00

15

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا سیاه 0 6450 09201140382 1398-03-04 18:21:40
آهن آنلاین سیاه 0 6220 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6320 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6270 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6220 02154712 1398-01-27 00:00:00
اهن الات نامدار ودارا سیاه 5 3780 09201140382 1397-10-25 07:34:05

50

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین سیاه 0 5830 02154712 1398-02-02 00:00:00
فی آهن سیاه 0 5490 02166316099 1398-01-20 00:00:00
فی آهن سیاه 0 5490 02166316099 1398-01-19 00:00:00

40

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین سیاه 0 5820 02154712 1398-02-02 00:00:00

35

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین سیاه 0 5730 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 5910 02154712 1398-02-02 00:00:00

30

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین سیاه 0 5920 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 5810 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 5900 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 5940 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 5920 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 5940 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 5920 02154712 1398-01-27 00:00:00
اهن الات نامدار ودارا سیاه 5 3700 09201140382 1397-10-25 07:34:05

25

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین سیاه 0 5790 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 5760 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 5660 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 5780 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 5750 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 5790 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 5690 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 5790 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 5780 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 5750 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 5950 02154712 1398-01-25 00:00:00
فی آهن سیاه 0 6080 02166316099 1398-01-24 00:00:00
اهن الات نامدار ودارا سیاه 3865 0 09201140382 1397-10-25 07:41:18
اهن الات نامدار ودارا سیاه 5 3670 09201140382 1397-10-25 07:34:05
اهن الات نامدار ودارا سیاه 5 3680 09201140382 1397-10-25 07:34:05

20

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین سیاه 0 5790 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 5560 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 5780 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 5670 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 5750 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 5780 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 5790 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 5810 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 5700 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 5780 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 5750 02154712 1398-01-27 00:00:00
نرخ آهن سیاه 5165 02188945129 1398-01-12 10:25:22
نرخ آهن سیاه 4300 4153 02188945129 1398-01-12 10:25:13
نرخ آهن سیاه 4345 4353 02188945129 1398-01-12 10:25:08
آسان فولاد ایرانیان سیاه 4630 0 021222222188 1397-11-23 23:34:27
آسان فولاد ایرانیان سیاه 4320 4350 021222222188 1397-11-23 11:50:00
اهن الات نامدار ودارا سیاه 3865 0 09201140382 1397-10-25 07:41:18
اهن الات نامدار ودارا سیاه 5 3700 09201140382 1397-10-25 07:34:05
اهن الات نامدار ودارا سیاه 5 3680 09201140382 1397-10-25 07:34:05

12

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین سیاه 0 6180 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 5890 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6280 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6180 02154712 1398-01-27 00:00:00
اهن الات نامدار ودارا سیاه 5 3780 09201140382 1397-10-25 07:34:05

10

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین سیاه 0 6170 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6370 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6380 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6170 02154712 1398-01-27 00:00:00
اهن الات نامدار ودارا سیاه 5 3780 09201140382 1397-10-25 07:34:05

2

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵ روغنی 7200 0 02166672957 1398-03-04 15:52:06
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵ روغنی 7500 0 02166672957 1398-03-01 01:33:08
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵ روغنی 7500 0 02166672957 1398-02-31 02:15:34

1.5

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵ روغنی 76500 0 02166672957 1398-02-31 02:19:10

1

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
برشکاری نقوی روغنی 3270 0 02166672853 1396-12-02 07:23:23
برشکاری نقوی روغنی 3270 0 02166672853 1396-12-02 07:23:23

0.55

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
شرکت سینا کابین همدان گالوانیزه 101500 0 08134586221 1398-02-31 12:54:37

1.25

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8890 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8800 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8740 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8650 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8890 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8800 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8740 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8650 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 35240 02154712 1398-01-29 00:00:00

0.4

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین گالوانیزه 0 10600 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 10700 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 10770 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 42040 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 41040 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 10600 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 10700 02154712 1398-01-29 00:00:00
اهن لک گالوانیزه 4300 0 02166674262 1396-12-07 03:39:27

0.8

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8550 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8700 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8640 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8790 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8790 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8700 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8640 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8550 02154712 1398-01-29 00:00:00

0.7

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8640 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8550 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8810 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8710 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 37540 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8550 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8640 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8810 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8710 02154712 1398-01-29 00:00:00

0.6

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9290 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9200 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9350 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9260 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 38540 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9290 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9200 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9350 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9260 02154712 1398-01-29 00:00:00

0.5

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین گالوانیزه 0 10040 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 10000 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 10190 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 10100 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 10120 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 32140 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 38940 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 38640 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 10040 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 10000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 10190 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 10100 02154712 1398-01-29 00:00:00
اهن لک گالوانیزه 3930 0 02166674262 1396-12-07 15:06:13

1.5

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8720 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8890 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8650 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8640 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8550 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8650 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8640 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8550 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 34540 02154712 1398-01-29 00:00:00
مجید گالوانیزه 8600 09363430601 1397-12-20 05:03:32
مجید گالوانیزه 8540 09363430601 1397-12-20 05:02:01
اهن لک گالوانیزه 3820 0 02166674262 1396-12-07 15:10:08

2

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8850 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8840 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8750 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8940 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8940 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8840 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8750 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8850 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 33740 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 34140 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 33740 02154712 1398-01-29 00:00:00
مجید گالوانیزه 8800 09363430601 1397-12-20 05:02:18
اهن لک گالوانیزه 3900 0 02166674262 1396-12-07 15:08:58
اهن لک گالوانیزه 3880 0 02166674262 1396-12-07 15:07:46

0.9

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8500 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8640 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8550 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8590 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8640 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8550 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8590 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8500 02154712 1398-01-29 00:00:00

1

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8790 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8700 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8710 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8620 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8790 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8710 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8700 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8620 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 36340 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 35890 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 35840 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 35890 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 35840 02154712 1398-01-29 00:00:00

0.3

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین رنگی 0 44540 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 45540 02154712 1398-01-29 00:00:00

1.5

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵ گالوانیزه 9300 0 02166672957 1398-02-31 02:20:20
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8660 02154712 1398-02-04 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8620 02154712 1398-02-04 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7230 02154712 1398-02-03 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7270 02154712 1398-02-03 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7270 02154712 1398-02-03 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7230 02154712 1398-02-03 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 34540 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7180 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7180 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7120 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7080 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7120 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7030 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 6160 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7140 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7140 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8610 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8570 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8510 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8470 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8740 02154712 1398-01-31 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8640 02154712 1398-01-31 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8650 02154712 1398-01-31 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8550 02154712 1398-01-31 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8590 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8550 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8490 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8450 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7120 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7080 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7120 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7030 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 6160 02154712 1398-01-29 00:00:00
برشکاری مولایی روغنی 0 3500 02166675635 1397-01-21 04:47:49

2

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵ روغنی 7500 0 02166672957 1398-02-26 01:12:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8820 02154712 1398-02-04 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8860 02154712 1398-02-04 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8770 02154712 1398-02-04 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8810 02154712 1398-02-04 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 6880 02154712 1398-02-03 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 6920 02154712 1398-02-03 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 6880 02154712 1398-02-03 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 33740 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 34140 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 6920 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 6920 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 33740 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 6830 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 6870 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 6830 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 6920 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 6920 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8760 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8720 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8810 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8770 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 6870 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8850 02154712 1398-01-31 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8750 02154712 1398-01-31 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8840 02154712 1398-01-31 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8940 02154712 1398-01-31 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8690 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8600 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8790 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8750 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 6830 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 6830 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 6870 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 6870 02154712 1398-01-29 00:00:00

0.8

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9120 02154712 1398-02-09 08:30:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9050 02154712 1398-02-03 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7270 02154712 1398-02-03 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7180 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8760 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8720 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8510 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8470 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7140 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7140 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7120 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7080 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7120 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7080 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9100 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9100 02154712 1398-01-31 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8450 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8490 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8600 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8640 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9100 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7120 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7080 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7120 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7080 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9100 02154712 1398-01-27 00:00:00

1

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9170 02154712 1398-02-09 08:30:00
آهن آنلاین روغنی 0 7270 02154712 1398-02-03 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7230 02154712 1398-02-03 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 35890 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 35840 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 35890 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 35840 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 36340 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7180 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7180 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8620 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8630 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8590 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 5980 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 5980 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8660 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7080 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7120 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7120 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9100 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9100 02154712 1398-01-31 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8710 02154712 1398-01-31 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8790 02154712 1398-01-31 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8700 02154712 1398-01-31 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8620 02154712 1398-01-31 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8640 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8560 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8520 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8600 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7120 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9100 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7120 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9100 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آلات عرفان روغنی 3270 0 02166675530 1396-12-28 03:31:47
برشکاری نقوی گالوانیزه 3300 0 02166672853 1396-12-02 07:23:23

1.25

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9120 02154712 1398-02-09 08:30:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9050 02154712 1398-02-03 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7270 02154712 1398-02-03 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7230 02154712 1398-02-03 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7230 02154712 1398-02-03 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7270 02154712 1398-02-03 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 35240 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7180 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7180 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8620 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7120 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7080 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7140 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7140 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8660 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8700 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8760 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7080 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7120 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8700 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9300 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9300 02154712 1398-01-31 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8590 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8740 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8700 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8550 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7120 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7080 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7120 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7080 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9300 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9300 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آلات عرفان گالوانیزه 3820 0 02166675530 1397-02-08 02:33:18

2.5

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9210 02154712 1398-02-04 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9120 02154712 1398-02-04 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9160 02154712 1398-02-04 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9170 02154712 1398-02-04 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8810 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8770 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8660 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8620 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8790 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8750 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8600 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8690 02154712 1398-01-29 00:00:00

0.9

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین روغنی 0 7230 02154712 1398-02-03 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7270 02154712 1398-02-03 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7230 02154712 1398-02-03 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7270 02154712 1398-02-03 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7180 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7180 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8510 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8470 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8460 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8420 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 5940 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 5940 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7120 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7080 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7120 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7080 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9000 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9000 02154712 1398-01-31 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8490 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8450 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8440 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8400 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7080 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7120 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7120 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7080 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8990 02154712 1398-01-27 00:00:00

0.4

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین رنگی 0 42040 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 41040 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 10520 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 10560 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 10410 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 10370 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 9080 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 9120 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 9080 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 10390 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 10350 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 10540 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 10500 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 9080 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 9080 02154712 1398-01-29 00:00:00

0.6

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین رنگی 0 38540 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9160 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9120 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9220 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9180 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7180 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7140 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7140 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7080 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7080 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7120 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7120 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9140 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9100 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9200 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9160 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7120 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7080 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7120 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7080 02154712 1398-01-29 00:00:00

0.5

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین رنگی 0 32140 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 38940 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 38640 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9910 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9870 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 10060 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 10020 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 8370 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 8330 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 8370 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 8330 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7300 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 8220 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 8180 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 8220 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 8180 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9890 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9850 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 10040 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 10000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 8180 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7300 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 8220 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 8180 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 8220 02154712 1398-01-29 00:00:00

0.7

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین رنگی 0 37540 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7180 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8680 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7140 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8510 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8470 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 70 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8640 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7180 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7140 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7120 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7080 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7120 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7080 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8450 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8660 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8620 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8440 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7120 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7080 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7120 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7080 02154712 1398-01-29 00:00:00

0.3

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین رنگی 0 44540 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 45540 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 9920 02154712 1398-02-02 00:00:00

0.55

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9535 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9495 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9620 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9580 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9475 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9515 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9600 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9560 02154712 1398-01-29 00:00:00

1.2

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8890 02154712 1398-01-31 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8840 02154712 1398-01-31 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8740 02154712 1398-01-31 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8650 02154712 1398-01-31 00:00:00

10

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین سیاه 0 6620 02154712 1398-02-17 08:30:00
آهن آنلاین سیاه 0 6620 02154712 1398-02-17 08:30:00
آهن آنلاین سیاه 0 6620 02154712 1398-02-17 08:30:00
آهن آنلاین سیاه 0 6080 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6080 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6080 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6080 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6080 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6080 02154712 1398-01-27 00:00:00

1250*3000

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین سیاه 0 6620 02154712 1398-02-17 08:30:00
آهن آنلاین سیاه 0 6620 02154712 1398-02-17 08:30:00
آهن آنلاین سیاه 0 6620 02154712 1398-02-17 08:30:00

2000*1250

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین سیاه 0 6620 02154712 1398-02-17 08:30:00
آهن آنلاین سیاه 0 6620 02154712 1398-02-17 08:30:00
آهن آنلاین سیاه 0 6620 02154712 1398-02-17 08:30:00

8

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین سیاه 0 6620 02154712 1398-02-17 08:30:00
آهن آنلاین سیاه 0 6620 02154712 1398-02-17 08:30:00
آهن آنلاین سیاه 0 6620 02154712 1398-02-17 08:30:00
آهن آنلاین سیاه 0 6080 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6080 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6080 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6080 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6080 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6080 02154712 1398-01-27 00:00:00

1050

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین سیاه 0 6620 02154712 1398-02-17 08:30:00
آهن آنلاین سیاه 0 6620 02154712 1398-02-17 08:30:00
آهن آنلاین سیاه 0 6620 02154712 1398-02-17 08:30:00
آهن آنلاین سیاه 0 6620 02154712 1398-02-17 08:30:00

12

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین سیاه 0 6620 02154712 1398-02-17 08:30:00
آهن آنلاین سیاه 0 6080 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6080 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6250 02154712 1398-01-25 00:00:00

15

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین سیاه 0 6620 02154712 1398-02-17 08:30:00
آهن آنلاین سیاه 0 6620 02154712 1398-02-17 08:30:00
آهن آنلاین سیاه 0 6620 02154712 1398-02-17 08:30:00
آهن آنلاین سیاه 0 6080 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6080 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6080 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6080 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6080 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6080 02154712 1398-01-27 00:00:00
فی آهن سیاه 0 6350 02166316099 1398-01-24 00:00:00
فی آهن سیاه 0 5620 02166316099 1398-01-20 00:00:00
فی آهن سیاه 0 5620 02166316099 1398-01-19 00:00:00

6

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین سیاه 0 6080 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6080 02154712 1398-01-27 00:00:00

3

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
برشکاری قاسم نژاد سیاه 2250 0 66674726 1396-11-30 10:34:07

15

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین سیاه 0 6410 02154712 1398-02-09 08:30:00
آهن آنلاین سیاه 0 6480 02154712 1398-02-09 08:30:00
آهن آنلاین سیاه 0 6160 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6330 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6190 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6140 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6190 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6120 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6210 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6140 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6330 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6190 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6140 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6180 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6180 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6250 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6220 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6220 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6430 02154712 1398-01-25 00:00:00
فی آهن سیاه 0 6430 02166316099 1398-01-24 00:00:00
فی آهن سیاه 0 6060 02166316099 1398-01-20 00:00:00
فی آهن سیاه 0 6060 02166316099 1398-01-19 00:00:00

عرض 1500

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین سیاه 0 6410 02154712 1398-02-09 08:30:00
آهن آنلاین سیاه 0 6480 02154712 1398-02-09 08:30:00
آهن آنلاین سیاه 0 6410 02154712 1398-02-09 08:30:00
آهن آنلاین سیاه 0 6480 02154712 1398-02-09 08:30:00
آهن آنلاین سیاه 0 6480 02154712 1398-02-09 08:30:00

10

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین سیاه 0 6480 02154712 1398-02-09 08:30:00
آهن آنلاین سیاه 0 6450 02154712 1398-02-09 08:30:00
آهن آنلاین سیاه 0 6300 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6170 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6090 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6160 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6190 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6120 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6170 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6160 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6190 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6120 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6300 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6090 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6170 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6270 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6130 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6200 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6170 02154712 1398-01-27 00:00:00

1500*3000

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین سیاه 0 6450 02154712 1398-02-09 08:30:00
آهن آنلاین سیاه 0 6450 02154712 1398-02-09 08:30:00

12

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین سیاه 0 6410 02154712 1398-02-09 08:30:00
آهن آنلاین سیاه 0 6480 02154712 1398-02-09 08:30:00
آهن آنلاین سیاه 0 6450 02154712 1398-02-09 08:30:00
آهن آنلاین سیاه 0 6090 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6300 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6170 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6160 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6190 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6120 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6160 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6190 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6120 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6090 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6300 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6170 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6170 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6170 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6130 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6200 02154712 1398-01-27 00:00:00

0.9

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین روغنی 0 7180 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7180 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7180 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7180 02154712 1398-01-29 00:00:00

0.7

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین روغنی 0 7180 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 12270 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 12270 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 12270 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 12270 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7180 02154712 1398-01-29 00:00:00

2

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین روغنی 0 6920 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 6920 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 5630 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6230 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6200 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6280 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6200 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6200 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6200 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6200 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6200 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6150 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6350 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 5920 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6160 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6020 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6350 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6150 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6180 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6350 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6150 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6350 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6150 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6350 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6350 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6350 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 5630 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 6920 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 6920 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6150 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6180 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6320 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6320 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6320 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6320 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6150 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6320 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6350 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6150 02154712 1398-01-27 00:00:00

1.5

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین روغنی 0 7180 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7180 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7180 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7180 02154712 1398-01-29 00:00:00

1.25

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین روغنی 0 7180 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7180 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7180 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7180 02154712 1398-01-29 00:00:00

1

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین روغنی 0 7180 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7180 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7180 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7180 02154712 1398-01-29 00:00:00

0.8

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین روغنی 0 7180 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7180 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7180 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7180 02154712 1398-01-29 00:00:00

0.6

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین روغنی 0 7180 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7180 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 12290 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 12290 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 12290 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 12290 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7180 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7180 02154712 1398-01-29 00:00:00

0.5

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین روغنی 0 8370 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 8370 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 12220 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 12812 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 12220 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 12220 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 12220 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 12812 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 12220 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 12220 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 8370 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 8370 02154712 1398-01-29 00:00:00

0.4

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین روغنی 0 9120 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 14220 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 14220 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 14480 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 14220 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 14220 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 14480 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 9120 02154712 1398-01-29 00:00:00

4

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین سیاه 0 6360 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6340 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6330 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6330 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6340 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6360 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6360 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6360 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6360 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6130 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6250 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6250 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6350 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6360 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6280 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6260 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6250 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6250 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6260 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6280 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6280 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6280 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6280 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6280 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6350 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6260 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6280 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6280 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6280 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6280 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6280 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6250 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6250 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6260 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6280 02154712 1398-01-27 00:00:00

5

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین سیاه 0 6300 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6300 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6300 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6300 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6310 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6230 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6280 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6000 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6270 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6290 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6280 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6290 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6300 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6270 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6270 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6260 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6250 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6250 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6260 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6270 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6270 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6270 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6280 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6270 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6280 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6270 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6280 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6280 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6290 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6300 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6290 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6300 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6300 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6300 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6310 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6300 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6310 02154712 1398-01-27 00:00:00

3

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین سیاه 0 6250 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6240 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6230 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6250 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6240 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6250 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6250 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6250 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6190 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6260 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6250 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6250 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6250 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6130 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6270 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6280 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6260 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6250 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6270 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6260 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6270 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6270 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6270 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6210 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6260 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6280 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6210 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6270 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6270 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6270 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6250 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6270 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6250 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6260 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6270 02154712 1398-01-27 00:00:00

2.5

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین سیاه 0 6210 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6330 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6330 02154712 1398-01-27 00:00:00

8

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین سیاه 0 6170 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6300 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6090 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6160 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6190 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6120 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6120 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6190 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6160 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6170 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6300 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6090 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6270 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6170 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6130 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6200 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6170 02154712 1398-01-27 00:00:00

6

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین سیاه 0 6170 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6300 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6090 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6160 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6190 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6120 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6120 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6160 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6190 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6170 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6300 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6090 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6170 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6170 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6130 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6200 02154712 1398-01-27 00:00:00

0.9

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین روغنی 0 7120 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7120 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7120 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7120 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7120 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7120 02154712 1398-01-29 00:00:00

0.5

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین روغنی 0 8220 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 8220 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 8220 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 8220 02154712 1398-01-29 00:00:00

0.6

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین روغنی 0 7120 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7120 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7120 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7120 02154712 1398-01-29 00:00:00

2

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین روغنی 0 6870 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 6870 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 6870 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 6870 02154712 1398-01-29 00:00:00

1.5

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین روغنی 0 7120 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7120 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7120 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7120 02154712 1398-01-29 00:00:00

1.25

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین روغنی 0 7120 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7120 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7120 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7120 02154712 1398-01-29 00:00:00
برشکاری ابراهیمی روغنی 3350 0 02155508981 1396-11-16 05:17:39

1

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین روغنی 0 7120 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7120 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7120 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7120 02154712 1398-01-29 00:00:00
برشکاری عیوض خانی روغنی 3300 0 02166672131 1396-11-29 03:45:09

0.8

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین روغنی 0 7120 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7120 02154712 1398-01-29 00:00:00

0.7

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین روغنی 0 7120 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین روغنی 0 7120 02154712 1398-01-29 00:00:00

1

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9000 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9060 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8980 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8920 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9060 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9000 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8980 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8920 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9060 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8980 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8920 02154712 1398-01-29 00:00:00

1.5

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8910 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8850 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8910 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8850 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8850 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8910 02154712 1398-01-29 00:00:00

1.25

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9160 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9100 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9010 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8950 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9100 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9160 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9010 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8950 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9010 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8950 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9160 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9100 02154712 1398-01-29 00:00:00
اهن جهان گالوانیزه 3880 0 02166671109 1397-02-15 06:36:58

0.9

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8910 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8850 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8860 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8800 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8910 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8850 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8860 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8800 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8860 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8910 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8850 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8800 02154712 1398-01-29 00:00:00

0.8

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9060 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9000 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8910 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8850 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9060 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9000 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8910 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8850 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9060 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8910 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8850 02154712 1398-01-29 00:00:00

0.7

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9080 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8850 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9080 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9020 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9080 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9080 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8850 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9080 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9020 02154712 1398-01-29 00:00:00
ورق رنجبر گالوانیزه 3930 0 02166675889 1396-12-06 03:37:04
ورق رنجبر گالوانیزه 3930 0 02166675889 1396-12-06 03:35:47
ورق رنجبر گالوانیزه 3930 0 02166675889 1396-12-06 03:35:45
ورق رنجبر گالوانیزه 3930 0 02166675889 1396-12-06 03:35:45
ورق رنجبر گالوانیزه 3930 0 02166675889 1396-12-06 03:35:42
ورق رنجبر گالوانیزه 3930 0 02166675889 1396-12-06 03:35:26

0.6

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9560 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9620 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9500 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9710 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9620 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9500 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9560 02154712 1398-01-29 00:00:00

0.55

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین گالوانیزه 0 10085 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9875 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 10170 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9960 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9875 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9960 02154712 1398-01-29 00:00:00

0.5

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین گالوانیزه 0 10310 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 10250 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 10460 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 10550 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 10310 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 10250 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 10460 02154712 1398-01-29 00:00:00

0.45

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین گالوانیزه 0 10710 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 10500 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 10560 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 10600 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 10500 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 10560 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 10600 02154712 1398-01-29 00:00:00

0.4

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
صنايع فولاد سام گالوانیزه 4380 0 02166675600 1396-11-30 04:22:21

0.55

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9660 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9575 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9750 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9665 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9665 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9575 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9750 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9660 02154712 1398-01-29 00:00:00

0.5

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین گالوانیزه 0 10140 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 10190 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 10190 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 10190 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 10140 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 10140 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 10190 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 38640 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 32140 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 38940 02154712 1398-01-27 00:00:00

0.4

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین گالوانیزه 0 10690 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 10690 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 10690 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 42040 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 41040 02154712 1398-01-27 00:00:00

1

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8620 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8790 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8700 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8710 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8790 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8700 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8710 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8620 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 35890 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 35840 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 35890 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 35840 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 36340 02154712 1398-01-27 00:00:00

2

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8840 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8750 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8940 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8850 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8840 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8750 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8940 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8850 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 33740 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 33740 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 34140 02154712 1398-01-27 00:00:00

1.5

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8740 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8650 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8550 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8740 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8650 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8640 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8550 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 34540 02154712 1398-01-27 00:00:00

1.2

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8890 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8840 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8740 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8650 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8890 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8840 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8740 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8650 02154712 1398-01-29 00:00:00

0.9

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8640 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8550 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8590 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8500 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8500 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8640 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8550 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8590 02154712 1398-01-29 00:00:00

0.6

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9260 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9290 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9200 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9350 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9290 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9200 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9350 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 9260 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 38540 02154712 1398-01-27 00:00:00

0.8

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8790 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8700 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8640 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8550 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8550 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8700 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8640 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8790 02154712 1398-01-29 00:00:00

0.7

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8640 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8550 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8960 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8720 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8640 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8550 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین گالوانیزه 0 8720 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 37540 02154712 1398-01-27 00:00:00

1.25

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین رنگی 0 35240 02154712 1398-01-27 00:00:00

0.3

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین رنگی 0 44540 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 45540 02154712 1398-01-27 00:00:00

0.47

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین رنگی 0 12300 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 11950 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 11800 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 12800 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 12900 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 11700 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 13900 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 12500 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 12050 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 11950 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 12050 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 12200 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 12750 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 12300 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 12200 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 12300 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 13050 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 11950 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 14150 02154712 1398-01-29 00:00:00

0.18

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین رنگی 0 19400 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 19400 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 20800 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 20530 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 19400 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 19400 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 19650 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 19650 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 21050 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 19650 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 19650 02154712 1398-01-29 00:00:00

0.3

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین رنگی 0 16700 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 16950 02154712 1398-01-29 00:00:00

0.25

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین رنگی 0 18000 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 17400 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 18050 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 20600 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 17650 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 18050 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 20850 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین رنگی 0 18250 02154712 1398-01-29 00:00:00

10

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین سیاه 0 6080 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6080 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6080 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6080 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6080 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6080 02154712 1398-01-27 00:00:00

20

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین سیاه 0 6080 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6080 02154712 1398-01-27 00:00:00
فی آهن سیاه 0 6350 02166316099 1398-01-24 00:00:00
فی آهن سیاه 0 5620 02166316099 1398-01-19 00:00:00

15

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین سیاه 0 6080 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6050 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6080 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6080 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6050 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6080 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6250 02154712 1398-01-25 00:00:00
فی آهن سیاه 0 5900 02166316099 1398-01-20 00:00:00

12

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین سیاه 0 6080 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6080 02154712 1398-01-27 00:00:00

8

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین سیاه 0 6080 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6080 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6080 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6080 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6080 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6080 02154712 1398-01-27 00:00:00

12

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا سیاه 0 4260 09201140382 1397-10-30 07:36:05
اهن الات نامدار ودارا سیاه 0 4250 09201140382 1397-10-30 07:36:04

8

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا سیاه 0 4270 09201140382 1397-10-30 07:36:04

تبلیغات