021-88944617

اهن الات نامدار ودارا

معرفی

عنوان یکی از قوی‌ترین تیم‌های آسیا انتخاب شده که شانس زیادی برای قهرمانی در این رقابت‌ها دارد زمانی نمانده تا 24 تیم در چارچوب رقابت‌های جام ملت های آسیا رقابت کنند، از این رو هریک از تیم‌های شرکت کنند.

674
209
0

کالا انتخاب شده

تیرآهن
20
ذوب آهن
انبار تهران
20
اهن الات نامدار ودارا
0
1487000

کالا ها

میلگرد
14
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
14
اهن الات نامدار ودارا
0
4900
میلگرد
16
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
16
اهن الات نامدار ودارا
0
4900
میلگرد
18
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
18
اهن الات نامدار ودارا
0
4900
میلگرد
25
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
25
اهن الات نامدار ودارا
0
4900
میلگرد
22
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
22
اهن الات نامدار ودارا
0
4920

قیمت پیشنهادی

تیراهن رستمی
825000
0
ذوب آهن
20
تیرآهن پارسه
840000
0
ذوب آهن
20
بنگاه حافظ
828000
0
ذوب آهن
20
اهن الات نامدار ودارا
1105005
0
ذوب آهن
20

تبلیغات