021-88944617

آسان فولاد ایرانیان

معرفی

عنوان یکی از قوی‌ترین تیم‌های آسیا انتخاب شده که شانس زیادی برای قهرمانی در این رقابت‌ها دارد زمانی نمانده تا 24 تیم در چارچوب رقابت‌های جام ملت های آسیا رقابت کنند، از این رو هریک از تیم‌های شرکت کنند.

34
8
0

کالا انتخاب شده

ورق
کاویان
به طول
20
1.5
آسان فولاد ایرانیان
0
4630

کالا ها

میلگرد
14
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
14
آسان فولاد ایرانیان
4245
4250
میلگرد
25
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
25
آسان فولاد ایرانیان
4245
4250
میلگرد
22
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
22
آسان فولاد ایرانیان
4245
4250
میلگرد
18
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
18
آسان فولاد ایرانیان
4245
4250
میلگرد
32
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
32
آسان فولاد ایرانیان
4245
4250

قیمت پیشنهادی

اهن الات نامدار ودارا
3865
0
کاویان
اهن الات نامدار ودارا
4045
0
اکسین
اهن الات نامدار ودارا
5
3700
کاویان
اهن الات نامدار ودارا
5
3680
کاویان

تبلیغات