021-88944617

تیراهن و ورق کریمی

معرفی

عنوان یکی از قوی‌ترین تیم‌های آسیا انتخاب شده که شانس زیادی برای قهرمانی در این رقابت‌ها دارد زمانی نمانده تا 24 تیم در چارچوب رقابت‌های جام ملت های آسیا رقابت کنند، از این رو هریک از تیم‌های شرکت کنند.

0
1
0

کالا انتخاب شده

تیرآهن
16
اهواز
انبار اصفهان
16
تیراهن و ورق کریمی
0
405000

کالا ها

تیرآهن
16
اهواز
انبار اصفهان
16
تیراهن و ورق کریمی
0
405000

قیمت پیشنهادی

لطفی
520000
0
ذوب آهن
16
تیرآهن پارسه
545000
0
ذوب آهن
16
تیرآهن پارسه
455000
0
آرین
16
تیرآهن پارسه
435000
0
اهواز
16

تبلیغات