021-88944617

ساسان

معرفی

عنوان یکی از قوی‌ترین تیم‌های آسیا انتخاب شده که شانس زیادی برای قهرمانی در این رقابت‌ها دارد زمانی نمانده تا 24 تیم در چارچوب رقابت‌های جام ملت های آسیا رقابت کنند، از این رو هریک از تیم‌های شرکت کنند.

0
3
0

کالا انتخاب شده

تیرآهن
50
کره
سنگین تن
50
ساسان
0
3000

کالا ها

نبشی
15
ذوب آهن اصفهان
6 متری
15
15
ساسان
0
3000
تیرآهن
50
کره
سبک تن
50
ساسان
0
3500
تیرآهن
50
کره
سنگین تن
50
ساسان
0
3000

قیمت پیشنهادی

ساسان
3500
0
کره
50
اهن الات نامدار ودارا
9005
0
کره
50
اهن الات نامدار ودارا
9505
0
کره
50
اهن الات نامدار ودارا
9010
0
کره
50

تبلیغات