021-88944617

تیراهن رستمی

معرفی

عنوان یکی از قوی‌ترین تیم‌های آسیا انتخاب شده که شانس زیادی برای قهرمانی در این رقابت‌ها دارد زمانی نمانده تا 24 تیم در چارچوب رقابت‌های جام ملت های آسیا رقابت کنند، از این رو هریک از تیم‌های شرکت کنند.

0
8
0

کالا انتخاب شده

تیرآهن
20
ذوب آهن
انبار اصفهان
20
تیراهن رستمی
0
825000

کالا ها

تیرآهن
20
ذوب آهن
انبار اصفهان
20
تیراهن رستمی
0
825000
تیرآهن
30
ذوب آهن
انبار اصفهان
30
تیراهن رستمی
0
1660000
تیرآهن
27
ذوب آهن
انبار اصفهان
27
تیراهن رستمی
0
1330000
تیرآهن
24
ذوب آهن
انبار اصفهان
24
تیراهن رستمی
0
1120000
تیرآهن
22
ذوب آهن
انبار اصفهان
22
تیراهن رستمی
0
960000

قیمت پیشنهادی

تیرآهن پارسه
840000
0
ذوب آهن
20
بنگاه حافظ
828000
0
ذوب آهن
20
اهن الات نامدار ودارا
1105005
0
ذوب آهن
20
اهن الات نامدار ودارا
1100005
0
ذوب آهن
20

تبلیغات