021-88944617

فی آهن

معرفی

عنوان یکی از قوی‌ترین تیم‌های آسیا انتخاب شده که شانس زیادی برای قهرمانی در این رقابت‌ها دارد زمانی نمانده تا 24 تیم در چارچوب رقابت‌های جام ملت های آسیا رقابت کنند، از این رو هریک از تیم‌های شرکت کنند.

-9991
1492
0

کالا انتخاب شده

ورق
گیلان
15
فی آهن
6350
0

کالا ها

میلگرد
18
میانه
18
فی آهن
4880
0
میلگرد
18
آریان فولاد
18
فی آهن
4780
0
میلگرد
20
آریان فولاد
20
فی آهن
5000
0
میلگرد
22
پرشین
22
فی آهن
4780
0
میلگرد
22
میانه
22
فی آهن
4880
0

قیمت پیشنهادی

اهن الات نامدار ودارا
6550
0
مبارکه
اهن الات نامدار ودارا
5
3780
کاویان
اهن الات نامدار ودارا
0
6370
مبارکه
اهن الات نامدار ودارا
0
6760
اکسین

تبلیغات