021-88944617

بنگاه پوریا

معرفی

عنوان یکی از قوی‌ترین تیم‌های آسیا انتخاب شده که شانس زیادی برای قهرمانی در این رقابت‌ها دارد زمانی نمانده تا 24 تیم در چارچوب رقابت‌های جام ملت های آسیا رقابت کنند، از این رو هریک از تیم‌های شرکت کنند.

0
6
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
20
میانه
A3
مشکی
مشکی
20
بنگاه پوریا
0
2260

کالا ها

میلگرد
20
میانه
A3
مشکی
مشکی
20
بنگاه پوریا
0
2260
میلگرد
18
نیشابور
A3
مشکی
مشکی
18
بنگاه پوریا
0
2260
میلگرد
16
فایکو
A3
مشکی
مشکی
16
بنگاه پوریا
0
2255
میلگرد
14
فایکو
A3
مشکی
مشکی
14
بنگاه پوریا
0
2250
میلگرد
10
قزوین
A2
مشکی
مشکی
10
بنگاه پوریا
0
2200

قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2060
میانه
20
پیری
2070
0
هیربد
20
بورس میلگرد
2110
0
نیشابور
20
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
20

تبلیغات