021-88944617

عبدالهی

معرفی

عنوان یکی از قوی‌ترین تیم‌های آسیا انتخاب شده که شانس زیادی برای قهرمانی در این رقابت‌ها دارد زمانی نمانده تا 24 تیم در چارچوب رقابت‌های جام ملت های آسیا رقابت کنند، از این رو هریک از تیم‌های شرکت کنند.

0
5
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
16
نیشابور
A3
مشکی
مشکی
16
عبدالهی
0
2250

کالا ها

میلگرد
14
نیشابور
A3
مشکی
مشکی
14
عبدالهی
0
2250
میلگرد
22
نیشابور
A3
مشکی
مشکی
22
عبدالهی
0
2250
میلگرد
20
نیشابور
A3
مشکی
مشکی
20
عبدالهی
0
2250
میلگرد
18
نیشابور
A3
مشکی
مشکی
18
عبدالهی
0
2250
میلگرد
16
نیشابور
A3
مشکی
مشکی
16
عبدالهی
0
2250

قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2065
میانه
16
پیری
2070
0
هیربد
16
فولاد گسترپارس
2090
2060
میانه
16
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
16

تبلیغات