021-88944617

میلگرد میانه بهنام

معرفی

عنوان یکی از قوی‌ترین تیم‌های آسیا انتخاب شده که شانس زیادی برای قهرمانی در این رقابت‌ها دارد زمانی نمانده تا 24 تیم در چارچوب رقابت‌های جام ملت های آسیا رقابت کنند، از این رو هریک از تیم‌های شرکت کنند.

0
6
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
25
میانه
A2
مشکی
مشکی
25
میلگرد میانه بهنام
0
2300

کالا ها

میلگرد
25
میانه
A2
مشکی
مشکی
25
میلگرد میانه بهنام
0
2300
میلگرد
22
میانه
A2
مشکی
مشکی
22
میلگرد میانه بهنام
0
2300
میلگرد
20
میانه
A2
مشکی
مشکی
20
میلگرد میانه بهنام
0
2300
میلگرد
18
میانه
A2
مشکی
مشکی
18
میلگرد میانه بهنام
0
2300
میلگرد
16
میانه
A2
مشکی
مشکی
16
میلگرد میانه بهنام
0
2300

قیمت پیشنهادی

پیری
2070
0
هیربد
25
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
25
بنگاه محمدی
0
2200
شاهرود
25
فروشگاه آهن آلات حامی
0
2200
نیشابور
25

تبلیغات