021-88944617

فولاد آکام

معرفی

عنوان یکی از قوی‌ترین تیم‌های آسیا انتخاب شده که شانس زیادی برای قهرمانی در این رقابت‌ها دارد زمانی نمانده تا 24 تیم در چارچوب رقابت‌های جام ملت های آسیا رقابت کنند، از این رو هریک از تیم‌های شرکت کنند.

0
6
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
18
فایکو
A3
مشکی
مشکی
18
فولاد آکام
0
2240

کالا ها

میلگرد
10
خرمدشت
A2
مشکی
مشکی
10
فولاد آکام
0
2190
میلگرد
22
فایکو
A3
مشکی
مشکی
22
فولاد آکام
0
2250
میلگرد
20
فایکو
A3
مشکی
مشکی
20
فولاد آکام
0
2250
میلگرد
18
فایکو
A3
مشکی
مشکی
18
فولاد آکام
0
2240
میلگرد
16
فایکو
A3
مشکی
مشکی
16
فولاد آکام
0
2250

قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2065
میانه
18
پیری
2070
0
هیربد
18
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
18
بورس میلگرد
2095
0
میانه
18

تبلیغات