021-88944617

میلگرد تهران

معرفی

عنوان یکی از قوی‌ترین تیم‌های آسیا انتخاب شده که شانس زیادی برای قهرمانی در این رقابت‌ها دارد زمانی نمانده تا 24 تیم در چارچوب رقابت‌های جام ملت های آسیا رقابت کنند، از این رو هریک از تیم‌های شرکت کنند.

0
15
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
6.5
نطنز
A1
مشکی
مشکی
6.5
میلگرد تهران
0
2860

کالا ها

میلگرد
22
امیر کبیر خزر
A2
مشکی
مشکی
22
میلگرد تهران
0
2400
میلگرد
20
امیر کبیر خزر
A2
مشکی
مشکی
20
میلگرد تهران
0
2400
میلگرد
16
امیر کبیر خزر
A2
مشکی
مشکی
16
میلگرد تهران
0
2400
میلگرد
25
نیشابور
A2
مشکی
مشکی
25
میلگرد تهران
0
2435
میلگرد
22
نیشابور
A2
مشکی
مشکی
22
میلگرد تهران
0
2435

قیمت پیشنهادی

بنگاه پوریا
2510
0
سیادن ابهر
6.5
انبار پارس
2475
0
سیادن ابهر
6.5
اهن عسگری
2980
0
نطنز
6.5
اهن الات کوثر
3700
0
سیادن ابهر
6.5

تبلیغات