021-88944617

گودرزی

معرفی

عنوان یکی از قوی‌ترین تیم‌های آسیا انتخاب شده که شانس زیادی برای قهرمانی در این رقابت‌ها دارد زمانی نمانده تا 24 تیم در چارچوب رقابت‌های جام ملت های آسیا رقابت کنند، از این رو هریک از تیم‌های شرکت کنند.

0
46
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
22
نیشابور
A3
مشکی
مشکی
22
گودرزی
0
2270

کالا ها

میلگرد
16
هیربد
A2
مشکی
مشکی
16
گودرزی
0
2400
میلگرد
14
هیربد
A2
مشکی
مشکی
14
گودرزی
0
2400
میلگرد
22
نیشابور
A3
مشکی
مشکی
22
گودرزی
0
2450
میلگرد
22
نیشابور
A3
مشکی
مشکی
22
گودرزی
0
2270
میلگرد
18
هیربد
A3
مشکی
مشکی
18
گودرزی
0
2200

قیمت پیشنهادی

پیری
2070
0
هیربد
22
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
22
بنگاه محمدی
0
2200
شاهرود
22
فروشگاه آهن آلات حامی
0
2200
نیشابور
22

تبلیغات