021-88944617

فولاد چلسی

معرفی

عنوان یکی از قوی‌ترین تیم‌های آسیا انتخاب شده که شانس زیادی برای قهرمانی در این رقابت‌ها دارد زمانی نمانده تا 24 تیم در چارچوب رقابت‌های جام ملت های آسیا رقابت کنند، از این رو هریک از تیم‌های شرکت کنند.

1
10
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
22
نیشابور
A3
مشکی
مشکی
22
فولاد چلسی
0
2800

کالا ها

میلگرد
22
نیشابور
A3
مشکی
مشکی
22
فولاد چلسی
0
2800
میلگرد
20
صبا فولاد زاگرس
A3
مشکی
مشکی
20
فولاد چلسی
0
2800
میلگرد
16
نیشابور
A2
مشکی
مشکی
16
فولاد چلسی
0
2840
میلگرد
20
نیشابور
A2
مشکی
مشکی
20
فولاد چلسی
0
2800
میلگرد
18
پرشین
A2
مشکی
مشکی
18
فولاد چلسی
0
2800

قیمت پیشنهادی

پیری
2070
0
هیربد
22
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
22
بنگاه محمدی
0
2200
شاهرود
22
فروشگاه آهن آلات حامی
0
2200
نیشابور
22

تبلیغات