021-88944617

اهن الات پاسارگاد

معرفی

عنوان یکی از قوی‌ترین تیم‌های آسیا انتخاب شده که شانس زیادی برای قهرمانی در این رقابت‌ها دارد زمانی نمانده تا 24 تیم در چارچوب رقابت‌های جام ملت های آسیا رقابت کنند، از این رو هریک از تیم‌های شرکت کنند.

0
6
0

کالا انتخاب شده

قوطی و پروفیل
هیربد
2
20*20
اهن الات پاسارگاد
0
3280

کالا ها

قوطی و پروفیل
تهران شرق
1
80*40
اهن الات پاسارگاد
0
3900
قوطی و پروفیل
تهران شرق
1
40*40
اهن الات پاسارگاد
0
3900
قوطی و پروفیل
تهران شرق
1
20*20
اهن الات پاسارگاد
0
3900
قوطی و پروفیل
هیربد
2
20*20
اهن الات پاسارگاد
0
3280
قوطی و پروفیل
هیربد
2
40*40
اهن الات پاسارگاد
0
3250

قیمت پیشنهادی

اهن الات قاضی لو
3100
0
هیربد
اهن الات قاضی لو
3100
0
هیربد
اهن الات قاضی لو
3070
0
هیربد
اهن الات قاضی لو
3060
0
هیربد

تبلیغات