021-88944617

اهن الات پاسارگاد

معرفی

عنوان یکی از قوی‌ترین تیم‌های آسیا انتخاب شده که شانس زیادی برای قهرمانی در این رقابت‌ها دارد زمانی نمانده تا 24 تیم در چارچوب رقابت‌های جام ملت های آسیا رقابت کنند، از این رو هریک از تیم‌های شرکت کنند.

0
6
0

کالا انتخاب شده

قوطی و پروفیل
تهران شرق
1
20*20
اهن الات پاسارگاد
0
3900

کالا ها

قوطی و پروفیل
تهران شرق
1
80*40
اهن الات پاسارگاد
0
3900
قوطی و پروفیل
تهران شرق
1
40*40
اهن الات پاسارگاد
0
3900
قوطی و پروفیل
تهران شرق
1
20*20
اهن الات پاسارگاد
0
3900
قوطی و پروفیل
هیربد
2
20*20
اهن الات پاسارگاد
0
3280
قوطی و پروفیل
هیربد
2
40*40
اهن الات پاسارگاد
0
3250

قیمت پیشنهادی

اهن الات پاسارگاد
3900
0
تهران شرق
اهن الات پاسارگاد
3900
0
تهران شرق

تبلیغات