021-88944617

اهن الات کوثر

معرفی

عنوان یکی از قوی‌ترین تیم‌های آسیا انتخاب شده که شانس زیادی برای قهرمانی در این رقابت‌ها دارد زمانی نمانده تا 24 تیم در چارچوب رقابت‌های جام ملت های آسیا رقابت کنند، از این رو هریک از تیم‌های شرکت کنند.

0
6
0

کالا انتخاب شده

قوطی و پروفیل
جهان پروفیل پارس
2
40*40
اهن الات کوثر
0
3680

کالا ها

قوطی و پروفیل
جهان پروفیل پارس
2
40*40
اهن الات کوثر
0
3680
میلگرد
10
البرز
A2
مشکی
مشکی
10
اهن الات کوثر
0
3335
میلگرد
10
البرز
A2
مشکی
مشکی
10
اهن الات کوثر
0
3380
میلگرد
20
پرشین
A3
مشکی
مشکی
20
اهن الات کوثر
0
3350
میلگرد
6.5
سیادن ابهر
A2
مشکی
مشکی
6.5
اهن الات کوثر
0
3700

قیمت پیشنهادی

اهن الات قاضی لو
3100
0
هیربد
اهن الات قاضی لو
3100
0
هیربد
اهن الات قاضی لو
3070
0
هیربد
اهن الات قاضی لو
3060
0
هیربد

تبلیغات