021-88944617

آهن آلات عرفان

معرفی

عنوان یکی از قوی‌ترین تیم‌های آسیا انتخاب شده که شانس زیادی برای قهرمانی در این رقابت‌ها دارد زمانی نمانده تا 24 تیم در چارچوب رقابت‌های جام ملت های آسیا رقابت کنند، از این رو هریک از تیم‌های شرکت کنند.

0
4
0

کالا انتخاب شده

ورق
هفت الماس
ST14
رول پابرش
1
1
آهن آلات عرفان
0
3270

کالا ها

ورق
مبارکه
ST37
رول پابرش
3
1
آهن آلات عرفان
0
2990
ورق
هفت الماس
رول پابرش
1.25
1.25
آهن آلات عرفان
0
3820
ورق
هفت الماس
ST14
رول پابرش
1
1
آهن آلات عرفان
0
3270
ورق
مبارکه
ST37
فابریک
4
1
آهن آلات عرفان
0
2910

قیمت پیشنهادی

برشکاری عیوض خانی
3300
0
قزاق
برشکاری نقوی
3270
0
فولاد غرب
برشکاری نقوی
3270
0
فولاد غرب
آهن آنلاین
0
7120
قزاق

تبلیغات