021-88944617

تجارت غرب

معرفی

عنوان یکی از قوی‌ترین تیم‌های آسیا انتخاب شده که شانس زیادی برای قهرمانی در این رقابت‌ها دارد زمانی نمانده تا 24 تیم در چارچوب رقابت‌های جام ملت های آسیا رقابت کنند، از این رو هریک از تیم‌های شرکت کنند.

2
8
0

کالا انتخاب شده

نبشی
5
سپاهان
12 متری
5
5
تجارت غرب
43501
4355

کالا ها

میلگرد
12
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
12
تجارت غرب
3800
3700
میلگرد
6
فایکو
A2
12 متری
مشکی
6
تجارت غرب
0
3800
میلگرد
12
هیربد
A3
12 متری
مشکی
12
تجارت غرب
0
4150
نبشی
5
سپاهان
12 متری
5
5
تجارت غرب
43501
4355
ورق
مبارکه
سفید
رول پابرش
0.3
1.25
تجارت غرب
0
7300

قیمت پیشنهادی

آهن آلات نوري
5050
5000
ناب تبریز
5
آهن آلات نوري
5050
5000
یاوران زنجان
5
آهن آلات نوري
5050
5000
ظهوریان
5
آهن آلات نوري
4950
4900
منظومه اصفهان
5

تبلیغات